dijous, 11 de juliol de 2019

La comunicació no sexista (curs online)

Conèixer les implicacions de la comunicació tant audiovisual i gràfica, tant escrita com oral, és clau per visibilitzar les dones, treballar per una igualtat real i no perpetuar rols i estereotips de gènere. Serà un element clau en les nostres empreses treballar per garantir una comunicació inclusiva encaminada cap a una igualtat real, i ens caldrà replantejar-nos com volem relacionar-nos amb el nostre entorn, i quin volem que sigui el nostre model de comunicació.

Mòdul 1. Trencant esquemes

Mòdul 2. Eines per una comunicació oral i escrita inclusiva

Mòdul 3. Comunicació gràfica i audiovisual inclusiva

Mòdul 4. Autoavaluació: Conceptes a recordar

Més informació i inscripcions