Passa al contingut principal

Entrades

Esmorzar de Blockchain Online: Blockchain i IoT

Esmorzar de Blockchain, ara més accessibles, en un format  en línia. El CBCat i la DCA aproxima els usuaris a aprofundir en les possibles sinergies de la tecnologia blockhain i la IoT (Internet of Things). Ponents: Jordi Estapé, cofundador & CPO de BLOOCK Sergio Otero, director comercial d’OKTICS Javier Rodríguez, director de vendes en Barbara Moderara el debat la Lluïsa Marsal, directora de Tecnologia i Coordinadora del Node d’Energia de Badalona del CBCat Quan: 28 de setembre 2023 a les 10:00h. Més informació Més entrades d' Esdeveniments

PhD fellowship in marine protist ecology and evolution per l'Institut de Ciències del Mar

Research topic Molecular surveys of microbial diversity have been transformative for the smallest protists in the ocean, revealing the existence of a large phylogenetic diversity and the presence of unsuspected novel groups. One of such novel groups discovered in the seminal studies is the Picozoa. These small heterotrophic protists are abundant in marine photic waters, and despite fragmentary data acquired in the last two decades, there is still a very poor knowledge on the cell biology, biogeography, and ecological role of these uncultured eukaryotic taxa. The project EPIC aims to shed light on the cell biology, ecology and evolution of picozoans. Proposed work for this PhD position The PhD candidate will use diverse and complementary methodologies to study the ecology and genomics of picozans, including analysis of existing and newly prepared metabarcoding datasets, FISH probe design and semi-automatic microscopy, experiments to define the trophic mode of picozoans (phagotrophy vers

Becas Nova para estudiantes con discapacidad - Fundación Prevent

Con las Becas Nova para estudiantes con discapacidad, tanto universitarios como de ciclos de grado superior, contribuimos a la formación de profesionales con la cualificación requerida por el mercado laboral actual, así como a la transformación hacia una sociedad más competitiva, más responsable y sostenible. En definitiva, se trata de un programa de apoyo y acompañamiento al talento que pretende facilitar el acceso al empleo a estudiantes universitarios con discapacidad. ¿A quién van dirigidas? Estudiantes de grado universitario con un mínimo del 50% de créditos superados Estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior Estudiantes de postgrado o máster reglados Las becas NOVA se componen de 2 fases consecutivas Para acceder a ellas es necesario cumplir con una serie de requisitos para cada una de estas fases. FASE I En esta fase, se valora y se premia tu excelencia académica. FASE II En esta segunda fase deberás demostrar tu compromiso activo con los estudios escogidos, tu interés

Línia de subvencions per a projectes d’innovació oberta i disruptiva 2023

Els ajuts a projectes d’innovació oberta i disruptiva permeten avançar cap a noves tecnologies disruptives en dues línies diferents, la Línia 1 de projectes d’ideació i desenvolupament de noves iniciatives disruptives, i la Línia 2 de projectes de desenvolupament d’empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot conjuntament amb una entitat col·laboradora. Aquesta Línia 2 preveu de forma específica el desenvolupament de projectes l’objectiu del qual sigui en relació al canvi climàtic, ja sigui en adaptació i/o mitigació. Es desenvolupa conjuntament entre ACCIÓ i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), i compta amb una aportació de 1.000.000,00 euros, provinents del Fons Climàtic de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de les sol·licituds éfinalitza a les 14:00 h del 16 d’octubre de 2023. Més informació Més entrades de Sostenibilitat

Curs: Pneumàtica Nivell 1 - Eurecat academy

Aquest curs de Pneumàtica Nivell 1 està dissenyat per a proporcionar als participants una comprensió fonamental dels conceptes i aplicacions bàsiques de la pneumàtica. Al llarg del curs, els estudiants seran introduïts als principis clau de la pneumàtica i aprendran com s’utilitzen en diverses aplicacions industrials. Programa del curs 1. Introducció a la pneumàtica 2.Preparació de l’aire 3.Actuadors pneumàtics 4.Vàlvules distribuïdores 5.Vàlvules reguladores de cabal 6.Simbologia pneumàtica 7.Sistemes electropneumàtics Inici: 16/10/2023 Més informació Més entrades de Formació

Innovation and Business Development - Internship per el Barcelona Supercomputing Center

Reporting to BSC’s Innovation and Business development and Technology Transfer teams, the Innovation and Business Development intern will play a role in supporting activities related to intellectual property rights (IPR) management and innovation and business development at BSC. This role involves a diverse range of tasks, including general support for innovation and business development, IPR services support, spin-off management, and assistance in the X4HPC project. Key Duties General Support: - Innovation and Business Development CRM uploading information. - KPI follow up at XMatrix - Meetings, events, and visits organisation support IPR services support: - Support in the compilation of background tables, TT email correspondence with IP and email uploading at Share IP - Completion of IP registration excel sheet (keywords, potential market, gral info) - Support to compile and publish Technology Portfolio - Documentation archive (pdf, excel etc.) Spin off management: - Spin off Documen

Plaça de Personal Tecnòleg en el marc del programa Investigo – Administrador/a de Sistemes per el CTTC

Proporcionar suport als diferents investigadors de PONS, amb la contínua gestió i millora d’ADRENALINE a les seves diferents plataformes: xarxa òptica de transport amb jerarquia de control SDN, xarxa de transport de paquets amb jerarquia de control SDN, centres de dades (DC) dins dels segments Core i Edge, controlador SDN de transport, i plataforma de serveis NFV. Per a més informació sobre la Unitat de PONS visiteu https://www.cttc.cat/packet-optical-networks-and-services-pons/. Ofereixen una plaça temporal a temps complet per cobrir diferents tasques, donant suport als investigadors de PONS. Concretament, donarà suport en: Gestió d’avaries i manteniment de servidors enracables i de sobretaula, amb sistemes Windows i Linux, així como d’equipament d’electrònica de xarxa. Adquisició de material fungible necessari per a la resolució d’avaries i actualització del maquinari dels diferents equips (p.ex., ampliació de memòria, discos, fonts d’alimentació). Instal·lació en rack i etiquetatge