Passa al contingut principal

Oferta: Estudiante de master de Prevención de Riesgos laborales. TMB

Referencia 00084

Motivo oferta formativa: Colaborar con el desarrollo diario del Servicio de Prevención Propio del grupo TMB

Competencias del proyecto formativo

  • Desarrollar las tareas propias del Servicio de Prevención según especificado en el reglamento del Servicio de Prevención (Real Decreto 39/1997)
  • Hacer cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995)
  • Reconocer comportamientos seguros, el correcto uso de los equipos de trabajo y protección
  • Fomentar la cooperación de los trabajadores en materia de seguridad y salud
  • Promover actuaciones preventivas
  • Participar en la evaluación de riesgos y proponer medidas preventivas

Requisitos

  • Estudiante del master en Prevención de Riesgos Laborales

Funcions

  • Desarrollo y soporte en la revisión de los contenidos de la Normativa interna de Prevención en la empresa
  • Colaborar en la actualización del catálogo y contenidos de formación PRL de los puestos de trabajo
  • Otras tareas que le puedan ser encomendadas en el ejercicio de sus funciones en el departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Centro donde se realizarán las prácticas: Edifici Santa Eulalia. Carrer Santiago Ramon y Cajal, 2 08902 L’Hospitalet de Llobregat

Horario: mañana

Inscripció

Més entrades de Beques

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

PhD Student per el Barcelona Supercomputing Center

The Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) is the leading supercomputing center in Spain. It houses MareNostrum, one of the most powerful supercomputers in Europe, and is a hosting member of the PRACE European distributed supercomputing infrastructure. The mission of BSC is to research, develop and manage information technologies in order to facilitate scientific progress. BSC combines HPC service provision and R&D into both computer and computational science (life, earth and engineering sciences) under one roof, and currently has over 770 staff from 55 countries. Applications are invited for PhD student positions at the Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS). The PhD student will become a member of a world class research group that frequently contributes to top computer architecture and high-performance computing venues (E.g. SC, ISCA, HPCA, HPDC, or PPoPP). Research activities will be focused on one or several of the following topics, a

Oferta pública 26/09/2022

1 plaça d' Enginyer tècnic municipa l / Ajuntament de Lliçà de Vall 1 plaça de Researcher position in Services as networkS research unit / Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) 1 plaça d' Investigador Postdoctoral per al Programa de Benestar Animal (Programa Investigo) / Generalitat de Catalunya - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 1 plaça d' Investigador Postdoctoral per al Programa de Qualitat i Tecnologia Alimentària (Programa Investigo) / Generalitat de Catalunya - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 1 plaça d' Investigador Postdoctoral per al Programa de Sanitat Animal (Programa Investigo) / Generalitat de Catalunya - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 1 plaça d' Investigador Postdoctoral en mètriques d'empremta ambiental i/o socioeconòmica per al Programa de Sostenibilitat en Biosistemes (Programa Investigo) / Generalitat de Catalunya - Institut de Recerca i Tecnologi

CIM UPC presenta una nova impressora 3D híbrida experimental amb tecnologia DIW: la PowerDIW

La PowerDIW és una impressora 3D experimental totalment configurable, adreçada als investigadors que necessiten una impressora 3D d’escriptura directa de tinta (Direct Ink Writing, DIW) molt flexible i capaç. DIW és una tecnologia de fabricació additiva que s’utilitza habitualment per a la fabricació de peces ceràmiques o metàl·liques (que després passen per forn per consolidar-se), o qualsevol material de bioimpressió. La impressora 3D PowerDIW està dissenyada per a grups de recerca en els camps de la metal·lúrgia, les piles de combustible, els compòsits, la ceràmica avançada i l’enginyeria tissular, així com per a una àmplia gamma d’àmbits d’investigació on la fabricació additiva és un nou actor disruptiu, i que a més pot proporcionar una gran força d’extrusió. La innovadora PowerDIW inclou dos capçals d’impressió DIW amb un mecanisme d’elevació genuí. Mentre el primer capçal d’impressió funciona, el segon s’aixeca, evitant així arrossegar material erroni per la impressió. Els dos ca