Passa al contingut principal

Oferta pública 26/02/2022

1 plaça d'Arquitecte tècnic / Ajuntament d'Argentona

1 plaça de Tècnic de medi ambient i via pública / Ajuntament de la Llagosta

1 plaça de Project Manager en Grup de Recerca Farmacologia Clínica / Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica

1 plaça de Diplomat enginyer tècnic agrícola a la Secretaria d'Agenda Rural / Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

2 places de Tècnic superior, opció medi ambient, al Servei de Planificació de l'Entorn Natural / Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

1 plaça de Titulat superior enginyer de Camins, Canals i Ports a la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat / Generalitat de Catalunya - Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

1 plaça de Gestor de projectes de R+D en l'Àrea Vegetal / Generalitat de Catalunya - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

1 plaça de R2 Researcher Position - Mater-one Project / Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

1 plaça de Project Engineer - SOILSENSE project / Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

1 plaça de Research Engineer in High Performance Scientific Computing / Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)

1 plaça d'Enginyer de manteniment / Fundació Parc Científic de Barcelona

1 plaça de Mechanical engineer for space-based instrumentation: eXTP / Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)

1 plaça d'Astrònom / Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)

28 places d'Escala de titulats superiors de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball / Ministerio de Trabajo y Economía Social

1 plaça de Director d'investigació per al Departament d'Enginyeria Química / Universitat Rovira i Virgili (URV)

Borsa de treball de places de Secretari interventor del SAT / Consell Comarcal de la Segarra

1 plaça de Tècnic sènior funcional de processos de l'Àmbit d'Interoperabilitat i Tecnologies, Fundació TIC Salut Social / Generalitat de Catalunya - Departament de Salut

4 places de Tècnic d'obra civil / obres hidràuliques / Generalitat de Catalunya - Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU

1 plaça d'Enginyer tècnic industrial, tècnic mitjà d'equipaments i instal·lacions elèctriques / Ajuntament de Cambrils

1 plaça de Tècnic especialista en treball de camp / Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

1 plaça de Tècnic superior adscrit a l'Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica / Consell Comarcal del Vallès Oriental

90 places d'Enginyer tècnic - Monitorització de les Ajudes PAC / Empresa de Transformación Agraria, SA, SME, MP (TRAGSA)

1 plaça de Tècnic superior de programa a la Direcció General d'Administració de Seguretat / Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior

1 plaça de Tècnic superior de programa a la Direcció General d'Administració de Seguretat / Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior

1 plaça de Tècnic de gestió de pagaments / Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana - Autoridad Portuaria de Barcelona

1 plaça d'Investigador predoctoral en formació en el Departament de Biomedicina / Universitat de Barcelona (UB)

Més entrades d'Oferta pública

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Oferta pública 2/10/2022

1 plaça de Tècnic de suport a la recerca / Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) 1 plaça de Tècnic en política Forestal i Governança / Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) 1 plaça d' Enginyer de software per a desenvolupament de plataformes georeferenciades amb comunicació a dades obertes / Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) 1 plaça d' Engineer in numerical methods (NextSim project) / Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) 1 plaça d' Enginyer superior - Obra Ferroviària (Catalunya) / Empresa de Transformación Agraria, SA, SME, MP (TRAGSA) 1 plaça de Direcció de l'Oficina de Serveis i Promoció Industrial de l'Àrea de Promoció del Sector Espacial de Catalunya / Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) 1 plaça de Gestor Expert en Observació de la Terra de l'Àrea de Promoció del Sector Espacial de Catalunya / Institut d'Estudis Espacials

Oferta pública 03/10/2022

4 places de Tècnic mitjà de Sistemes de la Informació / Ajuntament de Castelldefels 1 plaça de Secretari interventor / Ajuntament de la Nou de Berguedà 1 plaça d' Enginyer de camins, canals i ports / Ajuntament de Reus 1 plaça d' Impact Officer / Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) 1 plaça de Data Steward / Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) 1 plaça de Scientific Software Developer / Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) 1 plaça de Titulat superior enginyer camins, canals i ports a la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat / Generalitat de Catalunya - Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 1 plaça d' Inspector tècnic als Serveis Territorials de Tarragona / Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Treball 1 plaça d' Enginyer Industrial a l'Àrea de coordinació d'obres i projectes tècnics de la Direcció de Serveis / Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Treb

Becas de formación individual en contenidos digitales y tecnológicos para estudiantes con discapacidad

La Fundación ONCE convoca las becas de formación individual para estudiantes con discapacidad en el marco del Programa Por Talento Digital con el fin de apoyar la incorporación a acciones formativas en el ámbito tecnológico y digital de las personas con discapacidad y promover así su inclusión e impulso laboral en empleos técnicos especializados y altamente cualificados. Podrán solicitar las becas contempladas en el programa, estudiantes a partir de 16 años con discapacidad legalmente reconocida igual o mayor al 33% y que posean el título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, reuniendo todas las condiciones establecidas en estas bases. Además, deberán estar pre-inscritos/as, matriculados/as o cursando un programa formativo en el ámbito tecnológico y/o digital impartido por una institución/entidad acreditada como centro de formación. La beca concedida ascenderá al 80% de la cuantía total de la acción formativa y hasta un máximo de 10.000€. La Convocatoria de becas de formac