Passa al contingut principal

Masterclass AI Act: Challenges for Responsible AI

La Intel·ligència Artificial (IA) s’ha convertit en una de les tecnologies més disruptives i transformadores del moment, creixent a un ritme frenètic del qual ara mateix només veiem la punta de l’iceberg. A causa de la seva naturalesa i impacte en els drets i llibertats de les persones, activitat de les empreses i desenvolupament de les societats, la Unió Europea (UE) ha publicat una proposta de nova Regulació d’IA (21 d’abril 2021), coneguda com l’AI ACT.

L’AI ACT es presenta com un marc normatiu comú sobre la IA que busca alinear els esforços per a situar a la IA com a tecnologia fonamental en el foment del creixement econòmic i la prosperitat amb un enfocament centrat en l’ésser humà. Per a això, tracta de regular els sistemes d’IA en funció al nivell de risc que presenti (ús prohibit, alt risc, mitjà i baix) i defineix un total de vuit criteris documentals i requisits tècnics proporcionals per a crear sistemes d’IA de confiança (Sistema de Gestió de Riscos; Dada i Govern de la Dada; Manteniment de Registres; Transparència i subministrament d’informació als usuaris; Supervisió Humana; Precisió, Robustesa i Ciberseguretat; i Documentació Tècnica). Aquesta regulació no cerca ser un inhibidor a les iniciatives d’IA, sinó que el rellevant és que sigui un catalitzador que incentivi la inversió, enforteixi la innovació i potenciï el desenvolupament econòmic i social, al mateix temps que vetlli per garantir i protegir els drets i llibertats dels ciutadans quan aquests interactuin amb sistemes intel·ligents. Per a la implantació d’aquestes iniciatives, les claus tecnològiques englobarien el desenvolupament d’equips multidisciplinaris, la disponibilitat de talent, la creació de centres d’excel·lència i hubs d’innovació, i la ideació de models i casos d’ús amb un ROIA atractiu per a les empreses.

Ponent: María Teresa Sánchez Hidalgo, IA Evangelist d’Everis

Adreçada a:

  • Business Responsibles
  • CDOs
  • AI Responsibles
  • SCR Responsibles

Mës informació

Més entrades de Formació

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Curso Santander Online English Courses 2023 – British Council 3rd Call

5000 becas para que refuerces tu inglés y mejores tus perspectivas laborales. Estudia desde casa y a tu ritmo y nivel durante 16 semanas. Además obtendrás un certificado de asistencia del British Council. ¡Ah! No es necesario tener título universitario ni ser cliente de Banco Santander. ¡Inscríbete ahora! Para aplicar: Regístrate en la plataforma de Becas Santander y activa tu cuenta (si tienes una, no tienes que volver a hacerlo) En el sitio web del programa, presiona el botón rojo que indica "Aplicar" y completa y envía el formulario de solicitud. Recibirá una confirmación por correo electrónico. Hacer el test de habilidades y el "assessement" test (mejor en tu lengua materna). Termini per aplicar: 13/12/23 23:00 (GMT+01:00) Més informació Més entrades de Beques

Informe de tendencias salariales 2024 - Randstad

El salario es una de las 5 palancas utilizadas por las empresas para fidelizar el talento, según el informe de Tendencias de RRHH, para las que el déficit de talento y su fidelización son los principales desafíos de los departamentos de RRHH. Este desafío se ve además intensificado por los cambios producidos en la economía española y el mercado laboral durante el último año al enfrentarse a una situación compleja afectada por efectos de diversa naturaleza que han contribuido a frenar el ritmo de recuperación laboral y plantean un futuro inmediato de grandes incertidumbres. En este contexto, las tendencias salariales se están viendo afectadas por un mayor dinamismo, como queda recogido en el actual Informe de Tendencias Salariales para 2024. Tablas salariales  sector de Retail sector de Logística y Transporte sector de Banca & Seguros & Consultoría. sector de Tax & Legal sector de Digital & Ecommerce sector de Educación sector de Salud sector de Life Sciences sector de I

Economía Circular en la Industria - CEPI

La biomasa es la única fuente de energía renovable que se considera consumible y se define como la fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes de diferentes actividades: agroganaderas, de la silvicultura e industrias relacionadas, como la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales. La biomasa puede clasificarse según su procedencia en las siguientes categorías: Biomasas agrícolas, entre las que se incluyen cultivos, especies herbáceas o leñosas producidas mediante el cultivo, la cosecha y el procesado de las materias primas recolectadas, cuando se lleva a cabo. En este grupo también se incluyen los cultivos de algas y los residuos de las actividades agrícolas, la biomasa residual originada durante el cultivo y la primera transformación de productos agrícolas. Biomasas forestales, incluyendo especies principalmente leñosas producidas mediante el cultivo en terreno forestal (a dife