dissabte, 16 de juliol de 2016

Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2016

ctecnoJa es pot consultar l baròmetre del 2016

El Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2016 és una anàlisi qualitativa i quantitativa de la situació del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació a Catalunya. En cada edició, el baròmetre ha anat creixent quant a l’anàlisi prospectiva de les tendències del sector i a la proposta de recomanacions i full de ruta pels actors tecnològics catalans.

Informe en català: Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2016

Informe en castellano: Barómetro del Sector Tecnológico en Cataluña 2016

Summary in English: Technology Sector Barometer in Catalonia 2016