dilluns, 5 de març de 2012

Prova per a l'obtenció dels certificats d’idiomes

Proves per obtenir els certificats de nivell intermedi i de nivell avançat de diversos idiomes. La inscripció dóna dret a fer un únic examen que consta d’una prova escrita i una prova oral.

Termini per fer la inscripció: del 27 de febrer de 2012 (a partir de les 9 h) fins al 2  de març de 2012.

+ info