Passa al contingut principal

Convocatoria de becas de formación de la Fundación Biodiversidad

De acuerdo con las Bases Reguladoras de la concesión de becas de formación relacionadas con  los fines de la Fundación Biodiversidad (en adelante FB) y con el Plan de Actuación aprobado por el  Patronato, la Dirección  de la FB, en el marco  de la delegación  de competencias que  tiene atribuidas,  podrá  conceder,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  becas  de  formación, siempre que se relacionen directamente con los fines previstos en sus Estatutos, se adecúen al marco  competencial  constitucionalmente  establecido  y  presenten  mayor  idoneidad  para recibirla con arreglo a los criterios establecidos. 

Todo ello, con el fin de contribuir a que las personas recién tituladas obtengan una experiencia profesional  que  facilite  su  inserción  en  el  mercado  laboral,  al  tiempo  que  incrementar  la profesionalización en esta rama tan importante dentro del sector medioambiental.  

El objeto de la convocatoria es conceder, en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con  los  principios  de  publicidad,  transparencia,  concurrencia,  objetividad,  igualdad  y  no discriminación,  22  becas  destinadas  a  personas  con  titulación  universitaria,  de  formación profesional  o  certificado  de  profesionalidad  en  el  ámbito  de  las  competencias  de  la  FB,  de acuerdo con los perfiles requeridos.  

El plazo de inscripción finaliza el 15 de enero de 2023

Més informació

Més entrades de Beques


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Construeix la teva estratègia de sostenibilitat incorporant els ODS. Accio

En aquesta sessió coneixeràs metodologies que pots implementar a la teva empresa per impulsar la innovació i l’estratègia empresarial incorporant els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els ODS són els 17 objectius de desenvolupament sostenible que ha definit l’Organització Mundial de les Nacions Unides (ONU). Aquests objectius s'han d'haver assolit l’any 2030 per garantir la sostenibilitat del planeta. Connecta't a aquesta sessió per entendre millor els ODS, les oportunitats de negoci que se'n deriven, com establir aquests objectius, les fites i els indicadors d'acompliment i com integrar, comunicar i reportar aquests objectius en l'estratègia empresarial. Aquest webinar forma part del Programa ProACCIÓ Green d'impuls a la innovació empresarial per combatre el canvi climàtic i avançar cap a la circularitat, i es duu a terme en col·laboració amb el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Fons Climàtic de la Generalitat de Ca

Scaleup Talk amb Avi Meir de Travelperk: preguntes a un unicorn català

En l'Scaleup Talk de gener comptem amb Travelperk, un dels 6 unicorns catalans (startup valorada en més de mil milions d'euros), juntament amb Letgo, Glovo, Edreams, Adevinta, Wallbox i eDreams. Des del 2019, Travelperk ha multiplicat per quatre els ingressos i ha duplicat la taxa d'adquisició de clients. Té un equip de +900 persones, la seva seu és a Barcelona i té oficines a Londres, Birmingham, Berlín, Chicago i Miami. En aquesta sessió presencial comptarem amb la participació d'un dels tres socis fundadors, l’Avi Meir i també CEO de Travelperk. Aquest israelià llicenciat en psicologia a la Sorbona va triar Barcelona el 2015 per instal·lar la companyia que havia creat amb Javier Suárez i Ron Levin, a qui havia conegut treballant a Booking. En acabar la sessió, podràs plantejar-li les teves preguntes. Quan: Dijous, 26 de gener del 2023 de 10.00 h a 11.00 h Més informació Més entrades d' Esdeveniments

Ayudas públicas para la promoción del sector del videojuego y de otras formas de creación digital

Concesión de ayudas públicas para la promoción del sector del videojuego y de otras formas de creación digital, y se aprueba la convocatoria 2022 y 2023.  Las ayudas para la promoción del sector del videojuego y otras formas de creación digital tienen por objeto el apoyo al ecosistema del videojuego y de la creación digital, fomentando proyectos que contribuyan a alguna de las siguientes finalidades: a) Promover las inversiones que permitan el desarrollo, producción, edición, distribución y/o comercialización de proyectos del sector del videojuego y de otras formas de creación digital, así como la mejora de la calidad de la oferta de los mismos. b) Incrementar la generación de empleo fomentando el desarrollo, la profesionalización y la vertebración del sector, así como fomentar la presencia de la mujer en la industria e impulsar la consecución de la igualdad de género. c) Aumentar la visibilidad de los videojuegos españoles y de otras formas de creación digital en los principales merca