Passa al contingut principal

Becas ICEX de Internacionalización Empresarial

ICEX apuesta por el desarrollo de la cultura de la internacionalización y desde 1975 cuenta con el Programa de Becas de Internacionalización Empresarial, que convoca anualmente.

A través de este Programa se ofrece a titulados universitarios una sólida formación teórica y una especialización práctica en internacionalización, con el objetivo de dotar de jóvenes profesionales cualificados a empresas, entidades españolas y a organismos internacionales de los que España es miembro.

Este Programa de Becas consta de 3 fases. El destino va variando en función de la fase en la que se encuentre el becario o la becaria:

Fase 0: Máster Universitario en Gestión Internacional de la Empresa (MBA in International Management) de 75 créditos académicos, título universitario oficial impartido por ICEX-CECO en Madrid, en alianza académica con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Fase I: Prácticas en la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior (OFECOMES).

Fase II: Prácticas en empresas, entidades u organismos internacionales de los que España es miembro. Estas prácticas podrán desarrollarse dentro o fuera de España, bien sea en empresas y entidades constituidas en España con actividad internacional, o en alguna de sus filiales en el exterior, así como en organismos internacionales. 

Termini per aplicar: 07/04/2022

Més informació

Més entrades  de Beques

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

PhD Student per el Barcelona Supercomputing Center

The Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) is the leading supercomputing center in Spain. It houses MareNostrum, one of the most powerful supercomputers in Europe, and is a hosting member of the PRACE European distributed supercomputing infrastructure. The mission of BSC is to research, develop and manage information technologies in order to facilitate scientific progress. BSC combines HPC service provision and R&D into both computer and computational science (life, earth and engineering sciences) under one roof, and currently has over 770 staff from 55 countries. Applications are invited for PhD student positions at the Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS). The PhD student will become a member of a world class research group that frequently contributes to top computer architecture and high-performance computing venues (E.g. SC, ISCA, HPCA, HPDC, or PPoPP). Research activities will be focused on one or several of the following topics, a

Oferta pública 26/09/2022

1 plaça d' Enginyer tècnic municipa l / Ajuntament de Lliçà de Vall 1 plaça de Researcher position in Services as networkS research unit / Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) 1 plaça d' Investigador Postdoctoral per al Programa de Benestar Animal (Programa Investigo) / Generalitat de Catalunya - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 1 plaça d' Investigador Postdoctoral per al Programa de Qualitat i Tecnologia Alimentària (Programa Investigo) / Generalitat de Catalunya - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 1 plaça d' Investigador Postdoctoral per al Programa de Sanitat Animal (Programa Investigo) / Generalitat de Catalunya - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 1 plaça d' Investigador Postdoctoral en mètriques d'empremta ambiental i/o socioeconòmica per al Programa de Sostenibilitat en Biosistemes (Programa Investigo) / Generalitat de Catalunya - Institut de Recerca i Tecnologi

CIM UPC presenta una nova impressora 3D híbrida experimental amb tecnologia DIW: la PowerDIW

La PowerDIW és una impressora 3D experimental totalment configurable, adreçada als investigadors que necessiten una impressora 3D d’escriptura directa de tinta (Direct Ink Writing, DIW) molt flexible i capaç. DIW és una tecnologia de fabricació additiva que s’utilitza habitualment per a la fabricació de peces ceràmiques o metàl·liques (que després passen per forn per consolidar-se), o qualsevol material de bioimpressió. La impressora 3D PowerDIW està dissenyada per a grups de recerca en els camps de la metal·lúrgia, les piles de combustible, els compòsits, la ceràmica avançada i l’enginyeria tissular, així com per a una àmplia gamma d’àmbits d’investigació on la fabricació additiva és un nou actor disruptiu, i que a més pot proporcionar una gran força d’extrusió. La innovadora PowerDIW inclou dos capçals d’impressió DIW amb un mecanisme d’elevació genuí. Mentre el primer capçal d’impressió funciona, el segon s’aixeca, evitant així arrossegar material erroni per la impressió. Els dos ca