Passa al contingut principal

Oferta pública 16/02/2022

1 plaça de Junior Data Scientist - Earth Sciences (RE1) / Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)

1 plaça d'Atmospheric Composition support engineer (RE1-RE2) / Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)

1 plaça de Tècnic d'administració electrònica / Consell Comarcal del Vallès Oriental

1 plaça de Tècnic de seguretat informàtica / Consell Comarcal del Vallès Oriental

1 plaça de Tècnic de suport per a treballar amb el Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic (CECC) / Consorci del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

1 plaça de Titulat superior arquitecte o titulat superior enginyer de Camins, Canals i Ports a la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral / Generalitat de Catalunya - Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

1 plaça de Tècnic de gestió / Generalitat de Catalunya - Institut de Seguretat Pública de Catalunya

6 places de PhD Student - ICIQ PhD Fellowship Programme 2022 - First Call / Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)

1 plaça de Junior Researcher - Specialization on Artificial Intelligence algorithms for Telescope observations scheduling / Ministerio de Ciencia e Innovación - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) - Institut de Ciències Espacials (ICE)

1 plaça de Junior Advanced Engineering Unit Coordinator / Ministerio de Ciencia e Innovación - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) - Institut de Ciències Espacials (ICE)

1 plaça d'Embedded Systems Engineer / Ministerio de Ciencia e Innovación - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) - Institut de Ciències Espacials (ICE)

1 plaça de Mechanical Engineer / Ministerio de Ciencia e Innovación - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) - Institut de Ciències Espacials (ICE)

1 plaça d'Investigador ordinari amb destinació al Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes / Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

1 plaça d'Investigador predoctoral / Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) - Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals

1 plaça de Personal investigador en formació a Ecosistemes marins i Salut Humana (SeaHealth) / Universitat de Girona (UdG)

1 plaça de Tècnic informàtic / Ajuntament de Cassà de la Selva

1 plaça de Responsable de seguretat de la informació departamental a l'Àrea de Governança i Estratègia de Ciberseguretat / Generalitat de Catalunya - Agència de Ciberseguretat de Catalunya

1 plaça de Diplomat enginyer tècnic forestal a la Secció d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental / Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

1 plaça de Tècnic superior a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya / Generalitat de Catalunya - Departament d'Interior

1 plaça de Biomedical Research Support / Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

1 plaça de PhD position on molecular switches for energy conversion / Ministerio de Ciencia e Innovación - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) - Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB)

4 places d'Escala de titulats d'escoles tècniques grau mitjà dels organismes autònoms del Ministeri de Foment / Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

1 plaça d'Investigador especialista en gestió del sòl i de nutrients / Universitat de Vic (UVic)

Més entrades d'Oferta pública

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Oferta pública 2/10/2022

1 plaça de Tècnic de suport a la recerca / Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) 1 plaça de Tècnic en política Forestal i Governança / Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) 1 plaça d' Enginyer de software per a desenvolupament de plataformes georeferenciades amb comunicació a dades obertes / Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) 1 plaça d' Engineer in numerical methods (NextSim project) / Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) 1 plaça d' Enginyer superior - Obra Ferroviària (Catalunya) / Empresa de Transformación Agraria, SA, SME, MP (TRAGSA) 1 plaça de Direcció de l'Oficina de Serveis i Promoció Industrial de l'Àrea de Promoció del Sector Espacial de Catalunya / Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) 1 plaça de Gestor Expert en Observació de la Terra de l'Àrea de Promoció del Sector Espacial de Catalunya / Institut d'Estudis Espacials

Oferta pública 03/10/2022

4 places de Tècnic mitjà de Sistemes de la Informació / Ajuntament de Castelldefels 1 plaça de Secretari interventor / Ajuntament de la Nou de Berguedà 1 plaça d' Enginyer de camins, canals i ports / Ajuntament de Reus 1 plaça d' Impact Officer / Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) 1 plaça de Data Steward / Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) 1 plaça de Scientific Software Developer / Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) 1 plaça de Titulat superior enginyer camins, canals i ports a la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat / Generalitat de Catalunya - Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 1 plaça d' Inspector tècnic als Serveis Territorials de Tarragona / Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Treball 1 plaça d' Enginyer Industrial a l'Àrea de coordinació d'obres i projectes tècnics de la Direcció de Serveis / Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Treb

Becas de formación individual en contenidos digitales y tecnológicos para estudiantes con discapacidad

La Fundación ONCE convoca las becas de formación individual para estudiantes con discapacidad en el marco del Programa Por Talento Digital con el fin de apoyar la incorporación a acciones formativas en el ámbito tecnológico y digital de las personas con discapacidad y promover así su inclusión e impulso laboral en empleos técnicos especializados y altamente cualificados. Podrán solicitar las becas contempladas en el programa, estudiantes a partir de 16 años con discapacidad legalmente reconocida igual o mayor al 33% y que posean el título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, reuniendo todas las condiciones establecidas en estas bases. Además, deberán estar pre-inscritos/as, matriculados/as o cursando un programa formativo en el ámbito tecnológico y/o digital impartido por una institución/entidad acreditada como centro de formación. La beca concedida ascenderá al 80% de la cuantía total de la acción formativa y hasta un máximo de 10.000€. La Convocatoria de becas de formac