Passa al contingut principal

Curso Profesional en protecciones eléctricas en redes de media tensión, principios de funcionamiento y aplicación.

17, 24 , 26 de febrero, 3 y 5 de marzo del 2014.
De 17:15 a 21:00

Realización en EUETIB (CEIB) - Escuela Industrial
C. Comte d'Urgell, 187.

Precio: 436€ por 18 horas de curso, con 10% descuento a:
  • Socios ASEME.
  • Alumni UPC. (fes-te Alumni)
  • Estudiantes.
  • Empresas que matriculen a tres o más trabajadores


1. Introducción a las protecciones eléctricas.
    1.1. Necesidades de protección en redes de MT.
    1.2. Análisis de protección en sistemas MT: Fusibles, relés directos, relés indirectos con
    alimentación auxiliar.
    1.3. Tipos de redes MT.
    1.4. Códigos ANSI.

2. Tipos de circuitos más comunes.

3. Estudios de fusibles en protecciones en redes MT.

4. Captadores usados en relés de protección indirectas.
   4.1. Transformadores de intensidad.
   4.2. Transformadores de tensión.
   4.3. Captadores homopolares,…etc.

5. Sistemas de puesta a tierra de las redes MT.
   5.1. Neutro directo a tierra (régimen de neutro directo a tierra)
   5.2. Neutro puesta a tierra con resistencia o reactancia (régimen de neutro imperante):
         - Soluciones de puesta a tierra de les redes imperantes.
         - Punto neutro transformador.
         - Generador homopolar.
         - Bobina Zig-Zag.
         - Sin puesta a tierra del sistema (régimen de neutro aislado).
         - Comparativa entre sistemas de puesta a tierra en redes MT.

6. Protecciones contra sobrecarga y cortocircuito.
   6.1. Curvas de protección: Inversa, Extremadamente inversa,…etc.
   6.2. Funciones de protección. Características generales.
   6.3. Protección contra sobrecarga utilizando curva (51).
   6.4. Protección contra cortocircuito utilizando curva a tempos definiy (50).
   6.5. Protección contra sobrecargas específicas: Imagen térmica (49) y sondas de temperatura (49T).

7. Protección contra defectos a tierra.
   7.1. Protección en regímenes de neutro directo a tierra o imperante.
   7.2. Protección en regímenes de neutro aislado.
          Máxima Intensidad de tierra direccional (67N).
          Máxima Tensión residual.
          Vigilantes de aislamiento.

8. Principios de selectividad en redes de MT.
   8.1. Selectividad amperimétrica.
   8.2. Selectividad cronométrica.
   8.3. Selectividad direccional.
   8.4. Selectividad Lógica.
   8.5. Selectividades mixtas..

9. Protección de redes MT.
   9.1. Redes con una sola llegada.
   9.2. Redes con dos llegadas en paralelo.
   9.3. Protección y control de bucles.

10. Protección de transformadores.
   10.1. Principales fenómenos asociados a un transformador.
   10.2. Protecciones contra sobrecarga.
   10.3. Protecciones contra cortocircuito.
   10.4. Protecciones contra defectos a tierra.
   10.5. Protecciones diferenciales (87T).
   10.6. Protecciones específicas de transformadores (Buchhloz, termostat,...etc).
   10.7. Regulaciones tipo.

11. Protección de baterías de condensadores.
   11.1. Principales fenómenos asociados a una batería de condensadores.
   11.2. Protecciones contra sobrecarga.
   11.3. Protecciones contra cortocircuito.
   11.4. Protecciones contra defectos a tierra.
   11.5. Protecciones específicas de les baterías condensadores: desequilibrio.
   11.6. Regulaciones tipo.

12. Protección de motores.
   12.1. Principales fenómenos asociados a los motores asíncronos.
   12.2. Protecciones contra sobrecarga.
   12.3. Protecciones contra cortocircuito.
   12.4. Protecciones contra defectos a tierra.
   12.5. Protecciones específicas de les baterías de motores: bloqueo rotor (48/51 LR), mínima
   intensidad (37), máximo número de arranques (66)i mínima tensión (27).
   12.6. Regulaciones tipo.

13. Noves funcionalidades de los sistemas de protección.
   13.1. Diagnósticos de aparejamiento eléctrico.
   13.2. Diagnóstico de redes.
   13.3. Sistemas de comunicación.


Todos nuestros cursos son bonificables por la Fundación Tripartita.

Imprès de matrícula (Enviar a la responsable de formació)

Per demanar més informació poseu-vos en contacte amb:

Judit Campillo Llorella.
Responsable de compres i formació.
Tell: 934011968
CITCEA-UPC


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Smart Cities Challenge by Philips Lighting

You are a driven start-up ready to take part in a bright adventure to improve our cities and make them smarter, more efficient, more sustainable... among other things! You know anything there is to know about IoT, AI, sensors, light, technology, smart cities and want to propose innovative ideas and solutions that will have a real impact on our everyday life? Then this challenge is for you!

Philips Lighting invites start-ups from across the world to join this new challenge - coming up with innovative ideas and solutions to answer the following problematic:

How can we use lighting networks to improve our cities and everyday life?

Deadline 10/06/2018

Més informació

Prepara els fòrums i esdeveniments de reclutament

La participació en un fòrum o en altres esdeveniments de reclutament serà més profitosa si la preparem adequadament.
Que fer abans de l'esdevenimentCal que tinguem preparades i si s'escau ajustades als nostres interlocutors dues eines de presentació:

El currículum. Aquest document l'utilitzarem segur, ja que els reclutadors els recullen. Cal que el cv ressalti aquelles dades que considerem més interessants del nostre perfil. Penseu si cal fer ajustos en funció de a penseu entregar-lo i organitzeu clarament el material per tal de no cometre errades

La presentació. En alguns casos tindreu l'oportunitat de mantenir una breu conversa amb els reclutadors. Tingueu pensat, i fins i tot assajat, el que voleu explicar. Penseu quins trets voleu destacar de vosaltres mateixos i tingueu també pensades algunes preguntes sobre la companyia.

Altres coses que convé que facis abans de l'esdeveniment es informar-te sobre les empreses que hi participen. Consulta la seva web i si cal parl…

Beques Canigó per realitzar pràctiques en organitzacions internacionals

Les beques pretenen fomentar la realització de pràctiques d’estudi o treball en organitzacions internacionals públiques de caràcter intergovernamental i multilaterals i a les institucions de la Unió Europea, amb una estructura orgànica permanent i independent.

El període en què s’han d’executar les activitats objecte de la beca s’inicia a partir de l’1 de gener de 2019 i ha de finalitzar abans del 31 de desembre de dos anys posteriors a l’any de la convocatòria. Enguany, s’han establert unes organitzacions internacionals prioritàries, que tindran preferència a l’hora de valorar les candidatures. Aquestes són:


ACNUR - Alt Comissionat de les Nacions Unides per als RefugiatsConsell d’EuropaGrup del Banc MundialOACDH - Oficina de l’Alt Comissionat per als Drets HumansOIM - Organització Internacional per a les MigracionsOMS - Organització Mundial de la SalutONU (òrgans principals i subsidiaris)ONU Dones - Entitat de les Nacions Unides per a la Igualtat de Gènere i l’Apoderament de la DonaOSC…