dilluns, 12 de novembre de 2012

Week of Engineering Competition

La BEST Week Engineering Competition és una competició d’enginyeria a nivell local d’una setmana de duració. Els estudiants que hi participen treballen en equip fent ús dels seus coneixements tècnics, habilitats socials i de comunicació per tal de resoldre el problema presentat per l’empresa en un temps determinat.

Empreses participants