dijous, 31 de maig de 2012

Esmorzar d'internacionalització: claus per a l'èxit (2)

Joan Sureda, director general d'Indústria, i Diego Guri, director de la Unitat d'Internacionalització Empresarial d'ACC1Ó, exposen les principals línies d'actuació per promoure i acompanyar l'empresa catalana en la seva sortida a l'exterior.