dimarts, 22 de gener de 2019

75 beques per cursar estudis de postgrau en universitats o centres d'ensenyament superior de països de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

L'Obra Social "la Caixa" convoca 75 beques per cursar estudis de postgrau en universitats o centres d'ensenyament superior de països de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), tret d'Espanya. 

Els estudis són de màster o doctorat. També s'admeten, en funció de l'interès del tema i la vàlua del candidat, projectes predoctorals de recerca científica i tècnica.

No es podran presentar projectes ni documentació complementària fora dels terminis que s'estableixen a les bases de la convocatòria.

Tancament de la convocatòria.: 31 de gener de 2019

Més informació