Passa al contingut principal

Oferta pública 25/09/20181 plaça d'Informàtic / Ajuntament de Begues

1 plaça d'Enginyer de camins, canals i ports / Ajuntament de Girona4 Plazas de Técnico/as Medios de Gestión / Diputación Foral de Bizkaia.

1 Plaza de Técnico medio / UNIVERSIDAD DE ALICANTE.

1 Plaza para Licenciado, Grado en Ciencias Físicas, Astronomía o Matemáticas / Centro Nacional de Información Geográfica.

1 Plaza para Licenciado, Grado o Ingeniería en Ciencias Físicas, Ciencias Mate- máticas, Informática / Centro Nacional de Información Geográfica.

1Plaza de TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN para Doctorado / CENTRO  DE  INVESTIGACIONES  ENERGÉTICAS,  MEDIAMBIENTALES  Y TECNOLÓGICAS. CIEMAT.

1 Plaza de TITULADO SUPERIOR para Titulado Superior o Grado / CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS. CIEMAT.
Bolsa de empleo de PERSONAL INVESTIGADOR (Colaborador de proyecto) / UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA.


1 Plaza de Jefe de la unidad de tecnologías y BIG DATA / SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL PARA  LA  GESTIÓN  DE  LA  INNOVACIÓN  Y  LAS  TECNOLOGÍAS  TURÍSTICAS,

1 Plaza de TITULADO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (Postdoctoral) / CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS. CIEMAT.


1 Plaza de TITULADO SUPERIOR / CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIAMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS. CIEMAT..

1 Plaza de DIRECTOR para el CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL. CDTI / Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

1 Plaza de TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN / UNIVERSIDAD DE VALENCIA


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…