Passa al contingut principal

Oferta pública 01/09/2018

Borsa de treball de places de Tècnic en telecomunicacions / Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

1 plaça d'Enginyer industrial / Consell Comarcal de la Segarra

1 plaça de Tècnic de telecomunicacions TMB operació tecnologia de negoci - Direcció executiva, d'innovació, tecnologia i negoci internacional / Fundació Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

1 plaça de Responsable de manteniment d'instal·lacions / Ajuntament de Sant Just Desvern


Bolsa de empleo de Ingeniero Industrial / Consejería de Presidencia y Justicia de Cantabria  

Bolsa de empleo de INVESTIGADOR (Grado) / Comunidad Foral de Navarra.

Bolsa de empleo de INVESTIGADOR (Doctor) / Comunidad Foral de Navarra.

1 Plaza de TITULADO SUPERIOR ( Proyectos Específicos de I+D+F. ) para In- geniero Agrónomo, o Ingeniero de Montes, o “Máster en Ingeniería Agro- nómica más Grado en Ingeniería Agrícola o Ingeniería Técnico Agrícola (Máster más uno)” / Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucia.

1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR (Técnico Superior con destino en Bruselas) / Consorcio Campus Iberus.

1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR ( PROYECTO DE I+D+ ) para Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad / Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucia


1 Plaza de RESPONSABLE DE OPERACIONES Y SERVICIOS PORTUARIOS / Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…