dijous, 20 de setembre de 2018

Informe d'Acció: La ciberseguretat a Catalunya

La ciberseguretat engloba el conjunt de mesures físiques, lògiques i administratives destinades a la protecció digital de les empreses, persones i sistemes; ja siguin dispositius, aplicacions o dades, davant d’atacs digitals que puguin comprometre’n la confidencialitat, disponibilitat i/o integritat.

A Catalunya hi ha 352 empreses en el sector de la ciberseguretat. Totes elles donen feina a gairebé 6.000 treballadors i facturen conjuntament uns 800 milions d’euros. Es tracta d’un sector format bàsicament per pimes (95%) i en el qual una tercera part de les empreses són exportadores.

Estudi complert al web d'Acció