dimarts, 8 de maig de 2018

Treballar en inspecció de vaixells

A pregunta d'un usuari, he cercat informació sobre on treballar en temes d'inspecció de vaixells.

Al web del ministeri de foment hi ha tota la informació relativa a normatives sobre el tema i també una llista de ENTIDADES COLABORADORAS DE INSPECCIÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO i Relación de organizaciones autorizadas para efectuar reconocimientos de buques en nombre de la Administración marítima

A Porta 22 es pot trobar la fitxa ocupacional d' Inspector/a de seguretat marítima i de qualitat

Si teniu més informació, podem completar aquesta entrada.