dimarts, 6 de febrer de 2018

Guia " 'Model de maduresa per a l'adopció de la Indústria 4.0 a l'empresa"

Smartcat i Eurecat publiquen una guia per orientar les empreses en la transició cap a la Indústria 4.0

La Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital del Departament de la Presidència ha publicat, conjuntament amb l'equip de consultoria tecnològica de Eurecat, la guia " 'Model de maduresa per a l'adopció de la Indústria 4.0 a l'empresa" per orientar les empreses respecte a les accions a emprendre per poder implementar una estratègia 4.0 en la seva organització, així com presentar les principals eines, processos i tecnologies innovadores. 

Guia