dilluns, 3 d’abril de 2017

Marxar per tornar: l'adquisició de competències professionals en l'emigració internacional de les persones joves

Publicació que analitza l’experiència professional dels joves catalans a l’estranger: competències adquirides, dificultats i facilitats del retorn a Catalunya i valoració per part de les empreses catalanes. Proposa orientacions per facilitar la marxa i el retorn.

Alberich i González, Neus; Rubio i Ros, Clara; Serracant i Melendres, Pau. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 2016. 62 p. (Aportacions; 56)