Passa al contingut principal

Oferta: INGENIERO DE OFERTAS Y ESTUDIOS DE REFRIGERACIÓN

Grupo DISCO, líder en la comercialización de equipos, componentes y accesorios para los sectores de la Refrigeración Industrial y de la Climatización, con delegaciones propias en España y Portugal, selecciona para su centro de trabajo en Barcelona a un: INGENIERO DE OFERTAS Y ESTUDIOS DE REFRIGERACIÓN

Funciones:

Se responsabilizará de elaborar presupuestos técnicos, negociar contratos y acuerdos comerciales, asesorar técnicamente al cliente, orientar en la asistencia técnica de puestas en marcha y apoyar a su Coordinador de zona. Son proyectos de instalaciones frigoríficas con un alto componente tecnológico.

Perfil:

Debe ser un profesional con conocimientos técnicos en el sector de la refrigeración. Conocedor del tejido industrial de la provincia de Barcelona y alrededores. Capacidad de resolución de incidencias.

Requisitos mínimos exigidos:

Residencia en Barcelona o localidades próximas. Experiencia demostrable en la realización de actividades similares siendo deseable en empresas instaladoras, distribuidoras o fabricantes de equipos de frío industrial y/o de climatización o que haya realizado en su labor académica estudios de mecánica de fluidos.

Se ofrece:

Integración inmediata en una organización de reconocido prestigio en su sector por su dilatada experiencia y posición de liderazgo. Proyecto laboral estable y duradero (plan de carrera interna).

Contratación indefinida. Se aportará una cartera inicial de clientes ya existentes y con un volumen de compras consolidado.

Las personas interesadas deberán enviar su CV personal a: carlos.arraez@grupodisco.com

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Smart Cities Challenge by Philips Lighting

You are a driven start-up ready to take part in a bright adventure to improve our cities and make them smarter, more efficient, more sustainable... among other things! You know anything there is to know about IoT, AI, sensors, light, technology, smart cities and want to propose innovative ideas and solutions that will have a real impact on our everyday life? Then this challenge is for you!

Philips Lighting invites start-ups from across the world to join this new challenge - coming up with innovative ideas and solutions to answer the following problematic:

How can we use lighting networks to improve our cities and everyday life?

Deadline 10/06/2018

Més informació

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Prepara els fòrums i esdeveniments de reclutament

La participació en un fòrum o en altres esdeveniments de reclutament serà més profitosa si la preparem adequadament.
Que fer abans de l'esdevenimentCal que tinguem preparades i si s'escau ajustades als nostres interlocutors dues eines de presentació:

El currículum. Aquest document l'utilitzarem segur, ja que els reclutadors els recullen. Cal que el cv ressalti aquelles dades que considerem més interessants del nostre perfil. Penseu si cal fer ajustos en funció de a penseu entregar-lo i organitzeu clarament el material per tal de no cometre errades

La presentació. En alguns casos tindreu l'oportunitat de mantenir una breu conversa amb els reclutadors. Tingueu pensat, i fins i tot assajat, el que voleu explicar. Penseu quins trets voleu destacar de vosaltres mateixos i tingueu també pensades algunes preguntes sobre la companyia.

Altres coses que convé que facis abans de l'esdeveniment es informar-te sobre les empreses que hi participen. Consulta la seva web i si cal parl…