dimarts, 10 de novembre de 2015

11 convocatories del Centre de Transferència de Tecnologia

Convocatòria concurs personal de suport a la recerca convocat per Resolució 1764/2015 de 10 de novembre

Termini: 23 de novembre de 2015

Bases

Grup 1:
  • TÈCNIC/A DE GRAU  SUPERIOR  DE SUPORT A LA RECERCA per Institut de Tècniques Energètiques,  codi  150-460-017
Contractes en pràctiques:

Grup 1:
Grup 2:
  • TÈCNIC/A DE GRAU  MITJÀ  DE SUPORT A LA RECERCA per Institut de Tècniques Energètiques,  codi  150-420-007
  • TÈCNIC/A DE GRAU  MITJÀ  DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria de Sistemes Automàtica i Informàtica Industrial,  codi  150-707-025
  • TÈCNIC/A DE GRAU  MITJÀ  DE SUPORT A LA RECERCA per Enginyeria de Sistemes Automàtica i Informàtica Industrial,  codi  150-707-026
  • TÈCNIC/A DE GRAU  MITJÀ  DE SUPORT A LA RECERCA per Física i Enginyeria Nuclear,  codi  150-721-016
  • TÈCNIC/A DE GRAU  MITJÀ  DE SUPORT A LA RECERCA per Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica,  codi  150-918-005
  • TÈCNIC/A DE GRAU  MITJÀ  DE SUPORT A LA RECERCA per Centre Desenvolupament Tecnologic de Sistemes Adquisició Remota,  codi  150-945-014
Grup 3:
  • TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/DA  DE SUPORT A LA RECERCA per Centre de Transferència de la Tecnologia - Servei de Projectes ,  codi  150-136-003
  • TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/DA  DE SUPORT A LA RECERCA per Centre de Transferència de la Tecnologia - Servei de Projectes ,  codi  150-136-004

  • TÈCNIC/A ESPECIALITZAT/DA  DE SUPORT A LA RECERCA per Centre de Transferència de la Tecnologia - Servei de Projectes ,  codi  150-136-005