Passa al contingut principal

Oferta: Responsable de Negoci i de Projectes en Economia Agroalimentària i dels Recursos Naturals. a CREDA

CREDA-UPC-IRTA és una Fundació dedicada a la investigació i transferència tecnològica en les ciències socials relacionades amb el sector agroalimentari. Fundada el 2006, compta amb un capital humà jove i dinàmic, i és actualment un referent a Catalunya i Espanya.

Localitat : Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari-UPCIRTA (CREDA), Castelldefels (Barcelona)

Jornada: completa de 37,5 hores setmanals en horari de matí i tarda

Nivell: 7.1. de la escala de suport de l’ IRTA

Retribucions: 30.635,67€ bruts anuals (amb l'aplicació del Decret Llei 3/2010) més part de variables en funció dels objectius del programa.

Durada del contracte: Contracte laboral temporal d'un any, amb possibilitat de continuïtat.

Funcions específiques del lloc de treball: 

 • Col·laborar en la definició d’ estratègies per a la consolidació i establiment de noves relacions amb el sector agroalimentari, tant en l’àmbit nacional com internacional. 
 • Impulsar les activitats de contractació i captació de recursos del sector públic i privat, així com la transferència de resultats, en l’àmbit de l’Economia Agroalimentària. 
 • Vetllar per la consecució dels objectius i indicadors estratègics relacionats amb el seu àmbit d’aplicació. 
 • Garantir la identificació de oportunitats de concertació amb el sector. 
 • Donar valor als resultats de la recerca: estudi d’oportunitats de negoci, plans d’explotació comercial de serveis, entre d’altres. Planificar, executar i realitzar el seguiment i el control de les activitats davant les demandes empresarials i sectorials concretes. 
 • Elaborar les propostes de projectes i fer el seguiment necessari durant la fase de negociació i/o avaluació. Actuar com a gestor financer, vetllant conjuntament amb el Director del Centre, de l’execució estratègica- financera de l’activitat del CREDA. 
 • Coordinar i realitzar la gestió administrativa i financera durant l’execució dels projectes, tant derivats de convocatòries públiques com de contractes amb el sector privat. 
 • Recolzar als investigadors per a garantir la captació eficient de fonts de finançament privades a través de la formalització de contractes RDT amb empreses relacionades amb el sector industrial agroalimentari. 
 • Negociació de la propietat intel·lectual relacionada amb els resultats de la investigació (patents) CREDA-UPC-IRTA és una Fundació dedicada a la investigació i transferència tecnològica en les ciències socials relacionades amb el sector agroalimentari. Fundada el 2006, compta amb un capital humà jove i dinàmic, i és actualment un referent a Catalunya i Espanya. 
 • Valorització dels resultats d’ investigació: estudi d’oportunitats de negoci, plans d’explotació comercial de serveis, etc) 
 • Planificar, executar i realitzar el seguiment i control d’activitats davant demandes empresarials i sectorials concretes. Programar l’ ús dels recursos per l’organització. 
 • Millorar contínuament l’eficàcia dels processos relacions amb el seu àmbit, revisant-los per la seva continua adequació i integració en el Sistema Integrat de Gestió del CREDA. 
 • Facilitar el recolzament necessari directe a la Direcció del CREDA en qüestions administratives, operacionals i estratègiques del programa, participant en el Comitè de Coordinació. 
 • Participació i atenció a les auditories. 


Requisits: 

 • Titulació en Enginyeria Agrònoma, Econòmiques, o similar. 
 • Experiència superior a 3 anys en l’àmbit del Sector Agroalimentari 
 • Domini del català, espanyol i anglès. 
 • Disponibilitat per a viatjar. - Coneixements avançats en ofimàtica i estadística. 


Mèrits específics: 

 • Titulació superior a la requerida especialment en Llicenciatura o Grau en Ciències Econòmiques, Administració d’Empreses o Enginyeria Agrícola o Industrial. 
 • Estar en possessió d’un títol de màster relacionat amb les funcions del lloc a desenvolupar. 
 • Coneixement dels programes de promoció de la R+D+i, nacionals i internacionals. 
 • Experiència en transferència, divulgació i relacions amb empreses. 
 • Amplis coneixements en gestió administrativa. 
 • Es valorarà l’experiència laboral en centres d’investigació així com l’experiència internacional (mobilitat en organitzacions estrangeres i/o estades en organitzacions europees). 
 • Coneixements de negociació, màrqueting i gestió comercial. 


Competències/Habilitats: 

 • Orientació a resultats 
 • Habilitats de negociació i direcció 
 • Alta Capacitat de comunicació i presentació d’idees 
 • Cooperació i treball en equip 
 • Capacitat de construcció de relacions 
 • Lideratge de persones i equips multidisciplinaris 


Trametre el CV amb una carta de motivació indicant la referència 03/15 fins al dia 30 de juny de 2015 a: chema.gil@upc.edu o bé a l’adreça postal: CREDAUPC-IRTA; Edifici ESAB; Parc Mediterrani de la Tecnologia; Esteve Terradas, 8; 08860-Castelldefels (Barcelona)

Política d’integració : reserva de la plaça en un primer torn al personal discapacitat.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Smart Cities Challenge by Philips Lighting

You are a driven start-up ready to take part in a bright adventure to improve our cities and make them smarter, more efficient, more sustainable... among other things! You know anything there is to know about IoT, AI, sensors, light, technology, smart cities and want to propose innovative ideas and solutions that will have a real impact on our everyday life? Then this challenge is for you!

Philips Lighting invites start-ups from across the world to join this new challenge - coming up with innovative ideas and solutions to answer the following problematic:

How can we use lighting networks to improve our cities and everyday life?

Deadline 10/06/2018

Més informació

Guía Hays del Mercado Laboral 2019

La Guía del Mercado Laboral 2019, elaborada por Hays, te ofrece toda la información que necesitas para tener un retrato del panorama laboral durante este año. Este estudio cuenta con las respuestas de más de 2.500 profesionales, 5.000 empresas, y 50 escuelas y universidades como representación del sector académico. 

Se trata de una publicación de carácter anual donde se analiza la evolución del Mercado Laboral en España, incluyendo los salarios que se ofrecen en este momento y las posiciones que van a generar más empleo en los sectores en los que tenemos presencia: Atención al Cliente, Banca, Construcción e Inmobiliaria, Digital, Finanzas, Ingeniería, Legal, Life Sciences, Logística, Marketing y Ventas, Office Support, Recursos Humanos, Retail, Seguros y Tecnologías de la Información. 

Sol·licitar