divendres, 9 de gener de 2015

65 beques de postgrau a Europa de la Obra Social "la Caixa" 2015

L'Obra Social "la Caixa" 65 beques per cursar estudis de postgrau a qualsevol universitat o centre d'ensenyament superior de qualsevol país de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), llevat d'Espanya, per al qual ja s'ofereix una convocatòria específica.

Termini per aplicar: 09/02/2015

Més informació

Més beques, concursos i premis