dilluns, 3 de novembre de 2014

Oferta: Representant ACCD al Marroc

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) és l'organisme de la Generalitat de Catalunya responsable de gestionar les polítiques de cooperació al desenvolupament i acció humanitària. Està adscrita a la Secretaria d'Afers Exteriors del Departament de la Presidència.

Actualment hi ha oberta una Convocatòria de concurs de mèrits i capacitats per a la provisió d'una plaça de personal laboral d'interinitat per substitució per a representant de de l'ACCD al Marroc.

Convocatòria