dissabte, 3 de maig de 2014

Pràctiques al Parlament Europeu (Beques Robert Schuman)

Les pràctiques per als titulats universitaris tenen per objecte permetre completar els coneixements adquirits durant els seus estudis i familiaritzar-se amb l'activitat de la Unió Europea i, en particular, del Parlament Europeu.

Els candidats a un període de pràctiques per a titulats universitaris han de tenir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un país candidat a l'adhesió a la Unió Europea, sense perjudici del que disposa l'article 5, apartat 2, de les Normes internes ; haver complert 18 anys en la data del començament de les pràctiques ; posseir un coneixement perfecte d'una de les llengües oficials de la Unió Europea.

La durada d'aquests períodes de pràctiques és de cinc mesos i no es pot prorrogar .

Termini per aplicar: 15 de maig

Més informació

Més beques, concursos i premis