Passa al contingut principal

Experto en motores de corriente continua

DOGA precisa persona con más de 5 años de experiencia en sector de automoción y concretamente en motores de corriente continua. Formación ingenieria mecánica y ingles alto. Valorable otro idioma.

Las funciones a realizar son:

  • Desarrollo de productos desde la RFQ (definición del concepto) hasta el SOP (validación del producto). 
  • Análisis técnico, soporte y asesoramiento a proyectos complejos. 
  • Estudios de pliegos de condiciones y análisis de riesgos para proponer una solución que cumpla con objetivos de calidad, coste, plazo. 
  • Gestión del ciclo de vida del producto. Análisis de producto de los competidores. 
  • Colaborar en las distintas áreas de la empresa (Comercial, Producción, Calidad...)en objeto de adaptar los productos al mercado y a las características de la empresa. 
  • Evaluar el progreso de los diferentes desarrollos, proponiendo su continuidad. 
  • Vigilar la documentación técnica precisa tanto para ofertas, muestras o industrialización de los productos. 
  • Organizar la gestión del conocimiento.


Se precisa de una persona con ingenieria superior con especialidad preferible electromecánica. Experiencia demostrable en diseño de producto. Conocimientos de electrónica de potencia y motores de corriente continua. Conocimientos de técnicas de calidad: Project Management, AMFE, diagramas causa-efecto... Gestión de equipos. Contacto con cliente. Disponibilidad para viajar.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

12 experts analitzen el futur de la indústria 4.0 (Vídeo)

12 experts i proveïdors industrials analitzen el futur més immediat de la indústria des de diversos punts de vista. Tots ells han participat al darrer Marketplace de solucions indústria 4.0 d'ACCIÓ.

El futur de la indústria vist des de diverses perspectives. 12 experts i proveïdors industrials de casa nostra analitzen el futur de la indústria 4.0 a partir de tres punts de vista diferents: Quins seran els sectors que més evolucionaran als propers anys? Què ha de fer una empresa que tot just comença per pujar el tren de la revolució 4.0? I els consumidors, com ho viuran tot plegat? Tots ells han estat els protagonistes del darrer Marketplace de solucions indústria 4.0 organitzat per ACCIÓ.

Més informació

Oferta 13/02/2020

1 plaça de Tècnic de compres / Ajuntament d'Amposta - Hospital Comarcal d'Amposta, SAM

1 plaça de Desenvolupador d'aplicacions / Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)

1 plaça d'Enginyer tècnic en informàtica i TICs o graduat en informàtica o equivalent / Consell Comarcal del Moianès

1 plaça de T4 Tècnic superior de recerca / Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

1 plaça de Gestor de control i qualitat dels Serveis TIC a l'àmbit de Salut / Generalitat de Catalunya - Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)

1 plaça de Gestor de solucions de l'àmbit de Treball, Afers Socials i Famílies / Generalitat de Catalunya - Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)

1 plaça de Project manager in research / Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

1 plaça d'Investigador ordinari al Departament d'Enginyeria Electrònica / Universitat Autònoma de Barc…