Passa al contingut principal

Concurs: Accepta el repte 2014 de Solid Engineering

Podrà participar qualsevol alumne de la titulació d’Enginyeria Industrial que estigui cursant el 5è. curs o que com a màxim faci un any que ha acabat la carrera.

El tema del concurs és presentar un projecte sobre el desenvolupament d’un aerogenerador.
 Les especificacions tècniques a respectar son: 
  1. Mides màximes: 1500x1000x1000 mm – Tot el producte funcional ha de cabre en aquest volum.
  2. Pes màxim: 25kg 
Per tal de participar al projecte, cal fer la inscripció abans del 01-06-2014 per correu electrònic a l’adreça  acceptaelrepte(at)solid-enginyeria(dot)com indicant:
  • Nom i Cognom
  • E-mail contacte
  • Telèfon de contacte
 Per al lliurament definitiu del projecte cal tenir en compte:
 S’han de realitzar amb software CAD 3D. Caldrà entregar els arxius en format natiu i en format STP i IGS.
 Cal lliurar:
-       3D del conjunt amb les peces
-       2D del conjunt principal amb les cotes bàsiques i una secció principal
-       Memòria amb la justificació dels càlculs realitzats per al predimensionat
-       Presentació PWP del projecte (màxim 10 transparències)
 Tots els projectes s’hauran de presentar en format CD o USB.
 Juntament amb la documentació anterior, s’incorporarà un sobre amb el Currículum Vitae el DNI  i una còpia de l’expedient acadèmic.
 Tota la documentació s’ haurà d’enviar per correu o entregar en mà a: 
    • SOLD ENGINYERIA S.L.
Att. Departament R+D
C/ Santander 101 – 4º Planta – 08030 Barcelona
 Abans del 1-10-2014 a les 17.00h.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Oferta 13/02/2020

1 plaça de Tècnic de compres / Ajuntament d'Amposta - Hospital Comarcal d'Amposta, SAM

1 plaça de Desenvolupador d'aplicacions / Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)

1 plaça d'Enginyer tècnic en informàtica i TICs o graduat en informàtica o equivalent / Consell Comarcal del Moianès

1 plaça de T4 Tècnic superior de recerca / Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

1 plaça de Gestor de control i qualitat dels Serveis TIC a l'àmbit de Salut / Generalitat de Catalunya - Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)

1 plaça de Gestor de solucions de l'àmbit de Treball, Afers Socials i Famílies / Generalitat de Catalunya - Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)

1 plaça de Project manager in research / Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

1 plaça d'Investigador ordinari al Departament d'Enginyeria Electrònica / Universitat Autònoma de Barc…

Oferta pública 10/02/2020

1 plaça de Secretari-interventor del Servei d'Assistència Tècnica / Conselh Generau d'Aran

Borsa de treball de places d'Arquitecte tècnic / Consell Comarcal del Baix Ebre

1 plaça de Junior Research Engineer (RE1) / Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)

1 plaça de Data Manager - Data Steward / Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)

1 plaça de Design HW Back-end (Synthesis + P+R) (RE1) / Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)

1 plaça de Tècnic superior especialista per al Departament de Planificació i Ordenació de l'Espai Fluvial / Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

2 places de Responsable de seguretat de la informació a l'Àrea de Govern del Risc / Generalitat de Catalunya - Agència de Ciberseguretat de Catalunya

10 places de PhD-positions within the ICFO International PhD Program / Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)

1 plaça …