Passa al contingut principal

Beques: El futur de les TIC 2014

El programa de formació per a estudiants EL FUTUR DE LES TICS és una iniciativa de Huawei Espanya, en col · laboració amb l'Escola d'Organització Industrial (EOI), que s'emmarca dins del projecte global de la companyia "Telecom Seeds for the Future". El programa, la primera edició a Espanya va tenir lloc el 2013, veurà incrementat el nombre d'estudiants seleccionats de 10 a 15 en aquesta segona edició. Els estudiants seleccionats rebran una beca d'una durada aproximada de dues setmanes per formar-se en la Xina. 

El programa va dirigit a estudiants universitaris espanyols que compleixin els següents requisits: 

Tenir passaport espanyol. 
Estar matriculat en 2n o 3r curs d'estudis universitaris d'enginyeries, com ara Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria Industrial, Enginyeria Informàtica o Enginyeria Electrònica. 
Els alumnes hauran de tenir entre 18 i 24 anys.

23 maig 2014: Data límit de sol · licitud d'inscripció amb la corresponent publicació de les presentacions dels candidats.

Més informació

Més beques, concursos i premis

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Oferta pública 21/01/2020

1 plaça de Gerent / Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet - Gramepark, SA

1 plaça de Tècnic especialista en innovació agroalimentària / Generalitat de Catalunya - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

1 plaça de Bioinformàtic / Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

Pla Serra Húnter per a la contractació de personal docent i investigador

Us informem que en data 23 de desembre de 2019 ha estat publicada al DOGC, la resolució núm. 2102/2019 de 16 de desembre, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter.

We inform you that Resolution 2102/2019, of 16 Desember 2019, which announces the selection processes for the hiring of teaching and research staff in the framework of the Serra Húnter Programme, was published in the Official Gazette of the Catalan Government on 23 of Desember.

Presentació de Sol·licituds fins el 7 de febrer de 2020

Més informació