dijous, 17 d’abril de 2014

Tècnic de gestió de projectes (Servei de recerca) per la UPF

La Universitat Pompeu Fabra vol incorporar a l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació un gestor de projectes el qual desenvoluparà les seves funcions dintre de l’oficina de Campus de la Comunicació-Poblenou del Servei de Recerca

Funcions 

  • Assessorar i donar suport al personal docent i investigador per preparar propostes a convocatòries competitives públiques i privades
  • Fer el seguiment administratiu i econòmic dels projectes, elaborar les seves justificacions econòmiques i controlar les transferències econòmiques als socis en els projectes on la UPF exerceix la coordinació.
  • Preparar la documentació per a les auditories dels projectes
  • Atendre les consultes, mantenir actualitzats els apartats de la intranet de la unitat.

Inscripcions 

Les persones interessades han d’enviar una carta de motivació i presentació junt amb el seu currículum
vitae a la bústia de correu-e seleccio.rrhh@upf.edu El termini per a les inscripcions finalitza el proper 30.04.2014

Més informació

Més treball en recerca