dilluns, 21 d’abril de 2014

Professor/a dels estudis de grau en aplicacions interactives i videojocs

El Grau en Aplicacions Interactives i Videojocs s’inicia el setembre de 2014.

L’objectiu del Grau és preparar professionals preparats per la indústria d’aplicacions interactives i videojocs, tant en la vessant creativa i artística, com en el disseny, desenvolupament, producció i negoci dels videojocs.

Se cerquen professionals amb vocació docent i experiència professional en aplicacions interactives i videojocs que vulguin formar part d’un equip de professors altament motivat i implicat amb el projecte 
educatiu.

Les assignatures a cobrir són des dels vessants artístics, el disseny, la programació, la gestió i comercialització de videojocs, així com l’emprenedoria en el sector.

Les assignatures tenen una durada trimestral i estan estructurades en sessions de teoria i sessions pràctiques.

L’horari de les classes és a convenir, en la franja de tarda (entre les 15h i les 21h).

Enviar cv a rrhh@tecnocampus.cat

Termini lliurament cv: 15 de maig de 2014

Més informació

Més treball en recerca i docència