dimarts, 8 d’abril de 2014

Beques Eurolingua

Eurolingua Venairlanda SL procedeix a realitzar la seva 2a Convocatòria de Beques per a la realització d'un Cursos d'Anglès a Irlanda (ciutats de Dublín i Derry) de dues setmanes de durada durant el mes d'agost de 2014 en un programa d'immersió tot inclòs. La data de sortida serà el 29 de Juliol. S'estableix un lot global de 10 beques adreçades a estudiants universitaris, de batxillerat o formació professional amb una dotació pressupostària aportada per Eurolingua Venairlanda íntegrament. Els cursos estaran becats al 100%.

Requeriments

  • EDAT. Haver nascut amb anterioritat al 30 juny de de 1998. 
  • NACIONALITAT. - Tenir nacionalitat de qualsevol país de la UE. 
  • ESTUDIS. - Estar matriculat en el present any escolar 2013-14 en algun d'aquests estudis: Batxillerat, Formació Professional o Titulació universitària reglada (màsters i doctorats inclosos) en qualsevol punt d'Espanya. 
  • MITJA DE L'EXPEDIENT ACADÈMIC d'almenys 7 punts, excepte les carreres universitàries tècniques la nota mínima són 6 punts.
Termini per sol·licitar: 14/04/2014

Més informació

Més beques, concursos i premis