dilluns, 7 d’abril de 2014

Beques Balsells

S'obre el termini per accedir a 4 modalitats de les beques postdoctorals i per a postgraus a la Universitat de California, Irvine
El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 26 d'abril.
Modalitat A: Estudis de postgrau en l'àmbit de les enginyeries S'ofereixen sis beques per a realitzar estudis de postgrau en l'àmbit de les enginyeries a la Henry Samueli School of Engineering (HSSoE) o a la Donald Bren School of Information and Computer Sciences (DBSICS) (BBI-PG).
Modalitat B: Estudis de postgrau-renovació d'enginyeria S'ofereixen dues beques per realitzar estudis de postgrau-renovació en l'àmbit de l'enginyeria a la Henry Samueli School of Engineering (HSSoE) o a la Donald Bren School of Information and Computer Sciences (DBSICS) (BBI-R).
Modalitat C: Estades de recerca postdoctorals d'enginyeria S'ofereixen dues beques postdoctorals, en làmbit de l'enginyeria, per realitzar estades de recerca a la Henry Samueli School of Engineering de la University of California, Irvine (HSSoE) (BBI-PDE).
Per estudis de postgrau en l'àmbit de l'enginyeria
S'ofereix una beca per a persones titulades en enginyeria superior o grau a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona per realitzar estudis de postgrau l'àmbit de l'enginyeria de la Henry Samueli School of Engineering (HSSoE) de la University of California, Irvine (BBI-PEPS)