Passa al contingut principal

Support Engineer per el BSC

BSC under the collaboration agreement with Microsoft Research are conducting research and development projects in the area of  Big Data Cluster systems and architectures for next generation datacenters.  Working together to foster an environment where industrial, academic, and research personnel can collaborate to use state of the art computational systems and technologies in support of such research projects.
We are opening 1 Support Engineer Position to work on the team of characterization and performance of MapReduce environments. The position will be located at BSC within the Computer Science department. The grant will have an initial length of 6 months, which may be extended base on the performance of the candidates and the results of the project. The project will be a joint effort with a team of researchers from Microsoft Redmond. Candidates must be interested in starting a research career in the scope of an international team.
Main Responsibilities
 • Development of a Web platform to support project results and public presence utilizing state of art Web techniques and graphic libraries
 • Database design for the project's resulting data utilizing SQL, NoSQL, NewSQL, and BigData techniques
 • Setup and maintenance of the development environments to ensure code quality including the design of a continuous integration system
 • Management of the project online services and tools.
 • Characterization of MapReduce workloads in different hardware platforms and evaluation of performance bottleneck under different conditions
Skill Specifications
 • Demonstrable Web development experience, including both classical Web Development (Javascript, PHP, CSS) and newer (HTML5, Node JS, Javascript Frameworks, CSS3, Python)
 • Experience designing databases in classical SQL as well as newer systems including NoSQL, NewSQL, and Big Data processing (Pig, Hive, Impala)
 • Experience running and maintaining production Web applications, setting development environments, agile methodologies, code control, Continuous Integration
 • Strong knowledge of Linux and Windows system administration and scripting in traditional as well as Cloud infrastructures
 • Some knowledge of Network Protocols and High Performance Networks (Infiniband, RDMA)
 • Experience working with high performance computing and bottleneck detection
 • Fluency in English essential: regular written and spoken communication in English will be required
 • Excellent written and verbal communication skills
 • Ability to take initiative, prioritize and work under set deadlines and pressure
 • Ability to work independently and in a team
Qualifications & Experience
 • Holding or pursuing a degree in Computer Sciences, Telecommunications or related discipline
 • Capacity to interact and build strong relations with a diverse members/stakeholder/staff base.
 • Willing to travel
Interested candidates, please submit:
 • Presentation letter
 • Curriculum vitae (including academic record)
 • Candidates may optionally submit a software portfolio (links to developed applications or a public software repository).
Deadline 13/03/2014

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…