Passa al contingut principal

Scientific computing systems administrator per el IMPPC

The candidate Should have a Computer Science / Informatics / Bioinformatics degree / equivalent with / gold demonstrated track record in: 

 • Configuration and administration of Linux computer clusters 
 • Knowledge of scripting languages ​​(bash, python, perl) 
 • Experience in automating OS installation 
 • Strong diagnostic and analytical skills 
 • Understanding Basic Principles of IT security and best practices 
 • Experience in Virtualization Technology 
 • Experience in monitoring and firewall systems 
 • Installation and maintenance of scientific software 
 • Working knowledge of Linux systems administration in a biomedical research setting and / or scientific computing and / or communications with LINUX and UNIX-based systems (Including Mac OS X) 
 • Fluency in English is essential 
 • Network administration skills will be a plus Considered 
 • Windows administration will not be Considered
We are Seeking a Linux Systems Administrator Who will be responsible for the management of scientific computing facility at That includes 100 core cluster , Several servers , workstations , 96 TB raw disk storage and backup facilities , to Provide Support to Researchers at the Institute of Bioinformatics Predictive and Personalized Medicine of Cancer ( IMPPC ) . The IMPPC ( http://www.imppc.org ) is a non-profit research center located at the Campus Can Ruti , Buenos Aires , with young and dynamic staff. Bioinformatics and Genomics in particular is an area of current research shared betwe Nearly all IMPPC Research Group thatâ use the computer cluster where regular bases . Besides fulfilling the system administrator Duties Listed Below , The Successful candidate will help to coordinate and oversee the expansion of the scientific computing facility to Provide Service to Other Institutions in the Immediate surroundings under the umbrella of Institute Germans Trias i Pujol ( IGTP ) in biomedical Research Center of Excellence Recognised by the Instituto de Salud Carlos III of the Spanish Ministry of Health , and Institute of José Carreras Leukemia Research Center for new , Can Ruti Also located in the campus .

 • Duties of the candidate :
 • Operating system installation and maintenance (Linux, Fedora Currently )
 • Control of user access
 • System monitoring
 • Of the Queuing Management System ( EMS )
 • Software installation and upgrade
 • Management of Databases
 • Management and installation of the central servers and thatâ Also the servers are owned by the Different Genomics Research Group and the Kingdom
 • Management of the backup copies of scientific data
 • Maintenance of hardware Dedicated to scientific computing
 • Consulting for Purchases and acquisition of new computing equipment
 • Training of research staff in the use of good scientific computing equipment
 • Coordinating with the IT department , responsible for the administration network , email and standard office suite
 • Documenting all administrative tasks and Procedures

Please send your application to: jobopenings@imppc.org or send it via the web. 
Be sure to include the code and send a copy to: lsumoy@imppc.org; tvavouri@imppc.org


Deadline: 15/04/2014


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…