Passa al contingut principal

Project Manager - Transferència de Coneixement per a l'IBEC

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) requereix incorporar un/-a Project Manager a la Unitat de Knowledge Exchange, per una substitució temporal.

Les seves funcions i responsabilitats principals seran:

 • Gestió de projectes d´innovació i transferència de coneixement, incloent gestió de xarxes i grups d´expertsen que participa i/o lidera l´Institut.
 • Suport i assessorament als investigadors en processos de protecció i valorització de coneixement.
 • Adquisició i justificació de fons competitius per les activitats esmentades.
Requeriments per als/les candidats/-es:
 • Doctorat o màster amb experiència en recerca en ciències experimentals (física, química), enginyeria o ciències de la vida.
 • Coneixement de sistemes de finançament públic i privat de recerca, així com de l´entorn de la recerca d'excel·lència.
 • Experiència prèvia en tasques de desenvolupament i/o gestió d'R+D+i (2 anys), transferència de tecnologia en una institució acadèmica o una companyia del sector farma, biotech o medtech.
 • Coneixement del sistema de patents espanyol i internacional, així com de l’operativa legal de les operacions de protecció i transferència del coneixement.
Competències i Habilitats:
 • Comunicació, planificació, organització, acompliment de terminis, orientació al client intern i treball en equip.
Idiomes:
 • Domini de l´anglès, català i castellà.
S’ofereix:
 • Incorporació a un centre de recerca de prestigi i rellevància internacionals.
 • Remuneració d’acord amb l’experiència i qualificació. 
Les persones interessades cal que enviïn el seu CV i una carta de presentació a: jobs@ibecbarcelona.eu, tot indicant la referència PM-AS, abans del 15/04/2014.


Més informació

Més treball en recerca

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…