dijous, 16 de gener de 2014

Preinscripció als cursos intensius de les escoles oficials d'idiomes

La preinscripció és el tràmit que cal fer per poder accedir a una escola oficial d’idiomes (EOI);  la matrícula dóna dret a assistir a classe (en horari extensiu o intensiu) i als exàmens corresponents.
A qui va dirigit?
A les persones que volen accedir per primera vegada a una EOI en la modalitat presencial, als alumnes de les EOI que volen estudiar una llengua diferent de la que cursen o han cursat, als alumnes que volen canviar d'EOI (durant el període no lectiu) i als alumnes oficials de la llengua objecte de preinscripció en cursos anteriors al 2012-2013.

Preinscripció als cursos intensius (segon període):
  • per Internet: del 16 al 20 de gener de 2014, fins a les 14 h
  • presencialment: 20 de gener de 2014, fins a les 13 h

Més informació i documentació