dissabte, 18 de gener de 2014

Borses de viatge "Ruth Lee Kennedy" per al curs 2014-2015

L'Institut Internacional a Espanya i la Comissió d'Intercanvi Cultural, Educatiu i Científic entre Espanya i els Estats Units d'Amèrica (Programa Fulbright) anuncien la convocatòria de tres beques parcials (borses de viatge), que porten el nom de la hispanista nord-americana Ruth Lee Kennedy.

Les beques s'adrecen a dones universitàries que vulguin ampliar coneixements o investigar en centres d'ensenyament superior als Estats Units d'Amèrica

Requeriments

Ser dona i tenir nacionalitat espanyola o d'un altre país membre de la Unió Europea. Haver obtingut la llicenciatura o el doctorat en una universitat espanyola el juny de 2007 o en data posterior. Posseir un excel · lent coneixement de l'idioma anglès - parlat i escrit.

Termini per aplicar 13/02/2014

Més informació i documentació

Més beques, concursos i premis