dilluns, 13 de gener de 2014

10 beques per a estudis de postgrau de la Fundació Rafael del Pino

El Programa de Beques per a estudis de postgrau de la FUNDACIÓ té com a objectiu contribuir a la formació dels dirigents espanyols i al foment de l'esperit i l'activitat emprenedora a Espanya . Amb aquests fins, la Fundació convoca un conjunt de beques per a llicenciats i titulats superiors espanyols destinades a l'ampliació dels seus estudis amb dedicació a temps complet , en universitats i Centres de recerca de primer nivell en el món .

El nivell dels estudis a cursar és de postgrau : estudis de màster , de doctorat o d'investigació postdoctoral . També s'admetran , en funció de l'interès del tema , de la vàlua del candidat i de la qualitat del centre de destinació , els projectes d'investigació científica , encara que no condueixin a les titulacions esmentades. El
nombre de beques previst per a la present convocatòria és de 10, el gaudi es pot iniciar durant els cursos 2014-2015 o 2015-2016.

Termini: 28/02/2014

Convocatòria

Més Beques, concursos i premis