Passa al contingut principal

ESR Position in FP7- ITN for Discrete-continuum hybrid modelling of flowing and static regimes per al CIMNE

Description
We're looking for a research oriented, curiosity-and science-driven young PhD student in Engineering, Physics or Applied Mathematics with strong Theoretical and numerical background.
Early Stage Resarcher will develop resarch tasks in Discrete-continuum hybrid modelling of flowing and static regimes in an Initial Training Network Fp7's Project.
This Training will be in Multiscale Analysis of multi-Phase Particulate Processes.
The Training will be 36 months long
Early-stage researchers shall at the time of recruitment by the host organisation, be in the first four years (full-time equivalent research experience) of their research careers and have not yet been awarded a doctoral degree.
Nr of positions available : 1

Research Fields

Engineering - Simulation engineering

Career Stage

Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) 

Research Profile

First Stage Researcher (R1) 

Benefits

Mobility allowance according to the personal status following the marie curie 2013 call rules

Comment/web site for additional job details

Applicants shall send their CV's (Max 3 pags) and a Motivation letter (1 pag) to projectes@cimne.upc.edu, those mails must clearly say in the Issue: T-MAPPP-ESR10 position.
Applications Could be in English, Catalan or Spanish.
Only pre-selected profiles will be contacted.
Early Stage Researcher
36 Months
27.900 € gross per year
First Deadline for applications 31/01/2014

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Smart Cities Challenge by Philips Lighting

You are a driven start-up ready to take part in a bright adventure to improve our cities and make them smarter, more efficient, more sustainable... among other things! You know anything there is to know about IoT, AI, sensors, light, technology, smart cities and want to propose innovative ideas and solutions that will have a real impact on our everyday life? Then this challenge is for you!

Philips Lighting invites start-ups from across the world to join this new challenge - coming up with innovative ideas and solutions to answer the following problematic:

How can we use lighting networks to improve our cities and everyday life?

Deadline 10/06/2018

Més informació

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Prepara els fòrums i esdeveniments de reclutament

La participació en un fòrum o en altres esdeveniments de reclutament serà més profitosa si la preparem adequadament.
Que fer abans de l'esdevenimentCal que tinguem preparades i si s'escau ajustades als nostres interlocutors dues eines de presentació:

El currículum. Aquest document l'utilitzarem segur, ja que els reclutadors els recullen. Cal que el cv ressalti aquelles dades que considerem més interessants del nostre perfil. Penseu si cal fer ajustos en funció de a penseu entregar-lo i organitzeu clarament el material per tal de no cometre errades

La presentació. En alguns casos tindreu l'oportunitat de mantenir una breu conversa amb els reclutadors. Tingueu pensat, i fins i tot assajat, el que voleu explicar. Penseu quins trets voleu destacar de vosaltres mateixos i tingueu també pensades algunes preguntes sobre la companyia.

Altres coses que convé que facis abans de l'esdeveniment es informar-te sobre les empreses que hi participen. Consulta la seva web i si cal parl…