divendres, 27 de desembre de 2013

65 beques per cursar estudis de postgrau en universitats europees de la Fundació La Caixa

La FUNDACIÓ CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tot el seu àmbit d’actuació i convençuda de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, convoca un programa de beques per cursar estudis de postgrau a qualsevol universitat o centre d’ensenyament superior de qualsevol país de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), llevat d’Espanya.

Les beques per cursar estudis a Alemanya s’ofereixen en col·laboració amb el Servei Alemany d’Intercanvi Acadèmic (DAAD). Les persones que resultin beneficiàries d’una d’aquestes beques tenen la consideració de becaris de ”la Caixa” i del DAAD.

Les beques per cursar estudis a França s’ofereixen en col·laboració amb l’Ambaixada de França a Espanya. Les persones que resultin beneficiàries d’una d’aquestes beques tenen la consideració de becaris de ”la Caixa” i del Govern francès.

Termini: 10/02/2014

Més informació
Bases del programa
Recull de beques, Premis i concursos