Passa al contingut principal

Pre-doctoral research fellowship in computer vision:Extraction of 3D Measurements and Data from the Analysis of Endoscopic Images

Endoscopic devices allow physicians to navigate inside the human body. During navigation physicians can observe the interior of human organs in order to check their status. Moreover, endoscopic devices also allow physicians to perform minimally invasive procedures such as biopsia for cancer characterization.

In recent times, endoscopic devices have improved in terms of image quality and compactness and, thus, their exploration capacity has significantly increased. However, a main limitation for a widespread use is the exhaustive training of the physician and errors in volumetric measures and 3D positioning, as they are both carried out manually from a visual inspection of the videos.

The IAM group at the Computer Vision Center (http://iam.cvc.uab.es/) offers a 4 year predoc contract. The contract is associated to a project funded by the Spanish Government and has a travelling budget of 6000 euro per year. The objective of the work will be to develop computational methods than can be use to aid in the diagnostic in endoscopic procedures such as colonoscopy or bronchoscopy. More precisely the work to be done by the student will be focused on:

Automatic extraction of volumetric measures of structures that alter the normal appearance of endoscopic organs (gastrointestinal tumors for colonoscopy and obstructions of the respiratory tract for the case of bronchoscopy).
Development of a 3D positioning and localization method to be used inside hollow organs (such as intestines or bronchi). This method will allow physicians to rapidly locate and reach the attention-demanding area by only using endoscopic images.
The candidate must have a degree in Mathematics, Physics or Engineering. A master in computer vision, image processing, graphics or similar will be highly appreciated. The ideal candidate should have a strong mathematical background, computational skills, fluent English and be fond of medical image processing.

Positions are open from 26th August to 10th September. Candidates should follow the instructions given at the Spanish Ministry web site.

For any questions you can contact debora@cvc.uab.es

Lloc: CVC - Campus UAB (Bellaterra)

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…