Passa al contingut principal

Pre-doctoral research fellowship in computer vision per a Computer Vision Center

Xerox Research Centre Europe (XRCE) and the Computer Vision Center (CVC) at the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) are seeking a candidate for ONE pre-doctoral research fellowship.

Fellowship profile: Computer Vision scientific project jointly developed by XRCE and CVC/UAB. The project aims at exploring the use of synthetic data to tackle object detection and image classification challenges building on the strong competencies of CVC and XRCE in those aspects. The PhD student will be incorporated into the official PhD degree of the CVC/UAB. The PhD student will be physically located at XRCE and will occasionally visit the CVC/UAB. Therefore, the student will have a PhD supervisor from the CVC/UAB and another from XRCE.

Candidate’s requirements: university degree in computer science, telecommunications, mathematics or physics and graduated with good marks in his/her studies. Moreover, a master degree in either Computer Vision, Machine Learning or Applied Mathematics is also required. Selection will be done based on the candidate’s qualifications. And other requirements:

  • High motivation for research.
  • Capability of working in an autonomous way.
  • Good mathematical understanding.
  • Good programming skills (C, C++, MatLab, Python).
  • Good communication skills in English, both in written and oral form.
  • Good background on machine learning or pattern recognition.


Fellowship duration: three years.

Beginning of the fellowship: within the period October 2013-January 2014.

Nature of the Fellowship: The enjoyment of the fellowship under this call is incompatible with any other fellowships or grants financed with public or private funds, or with the earning of other salaries which imply a contractual or statutory bind of the said fellowship recipient to another company.

Application: candidates should send an e-mail with the required information (see below) to <adas.phdgrants@cvc.uab.es> (subject: XRCE-ADAS_CVC-2013) before September 10th, 2013.

Send your Curriculum Vitae and Academic Record, Application letter and letters of Reference (if available) including the following data (see annex)

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…