Passa al contingut principal

INRA is recruiting 51 experienced researchers in 2013

As from 28 June, INRA is recruiting 51 researchers with experience in defining and implementing research projects. Applications are open until 2 September 2013.


Calendar for the 2013 recruitment campaign
 • Opening date for applications: 28 June 2013
 • Submission deadline for applications: 2 September 2013
 • Shortlisting: October / November 2013
 • Final selection: November / December 2013
 • Starting date for appointments: from January 2014

Our assets to drive your talents

How to apply
 • Before applying, the candidates should consult the Guide for Candidates.
 • The application file can be downloaded until 2 September 2013, 5pm (French time).

How to contact us: For further details, you may email concours_dr@paris.inra.fr

6 Experienced Research Scientists (CR1) on the basis of a project
These positions are open:
 • either to candidates with at least 4 years' experience in research and a PhD (or equivalent)
 • or to candidates who can justify an equivalent level of research.
Experienced Research Scientist open competitions are aimed at scientists who are able to design, present and lead a research project with team-leading and supervisory skills, in a collective framework.
These positions are open to candidates with a PhD (or equivalent) and at least 4 years' experience in research or candidates who can justify an equivalent level of study.

45 Research Directors (DR2) on the basis of a project
These positions are open:
 • either to candidates with at least 8 years' experience in research and a PhD (or equivalent)
 • or to candidates who can justify an equivalent level of scientific research.

Experienced Research Scientist open competitions are aimed at scientists who are able to design, present and lead a research project.
Research Director open competitions are open to candidates belonging to the French tenured civil service category of 'Chargé de recherche' (Research Scientist) and who have been an Experienced Research Scientist for a minimum of three years at the time of application. However, an exception to these conditions may be made, on the authorisation of INRA's Scientific Advisory Board, for a research scientist who has made an outstanding contribution to research.
Candidates who do not belong to the research scientist category of the French civil service must have a PhD (or equivalent) and have 8 years' experience in research, or can justify scientific work judged to be equivalent to these conditions.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…