Passa al contingut principal

Graduates for Nissan in Spain

Mission and Main Objectives

Nissan Motor Ibérica, S.A. offers a number of recruitment job vacancies for talented young individuals with the aim of enhancing their career though our NISSAN Graduate Program.

Main Tasks & Responsibilities

This program will take over 24 months and will enable you to develop your skills in the area relevant to your Degree such as Manufacturing, Engineering, Supply Chain Management, Research and Development, (Vehicle & Powertrain test & trial, Powertrain engineering, Light Commercial  Vehicles design, ...) and other functions that supports our business as Purchasing, Finance, etc.

Whatever your area, you’ll be combining hands-on engineering with project co-ordination, teamwork, support, leadership and extensive communication amongst other departments.

Also, you will be in an important training scheme with a continuous monitoring for your development and performance through an Individual development program.

Initiative, confidence and a proactive approach are essential qualities in our engineers and graduates, because you are not just responding to issues, you are also looking for areas to improve, finding out how systems can operate to maximum efficiency, questioning methods and suggesting creative alternatives.

Our second Graduate Program will start in this October 2013, do not loose the opportunity to join to this amazing international automotive experience.

Background & Experience

 • Industrial Engineer degrees (Mechanicals and Electrics/Electronics valuable) and/or Business administration degrees. High qualifications will be appreciated.
 • Degrees should be completed maximum in the last 4 years and they must be Spanish or demonstrate equivalence according to the Spanish educational system.
 • English and Spanish fluent are essential. 
 • Nissan labour contract will be offered under fixed term contract (contrato en prácticas) during 24 months. You should not have any “contrato en prácticas” previously.
 • Willing to travel and stages worldwide.
 • Experience or stage in an international environment will be appreciated.
 • Driven license is needed.
 • Creative thinking / Problem solving
 • Good team worker / flexible working approach with ability to self motivate.
 • Experience with Microsoft package useful.
 • Spanish work permit.

Més informació i aplicacions

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…