Passa al contingut principal

Enginyer químic per Suecia

Arbetsgivare Sol Voltaics AB 

Arbetsplatsen belägen i kommun Lund Platsbeskrivning

 Ink and Deposition - Chemist Ref. no. 17-05-1 

Sol Voltaics improves the efficiency of energy capture, generation and storage using 
miniscule amounts of nanomaterials. We are a small but fast-growing company developing 
a high volume production technology called Aerotaxy. Our nanowire (NW) solar cell 
technology improves efficiency of solar cells, contributing to a sustainable energy world. 

What will you do? 

As a Chemist, your main responsibility will be NW Ink synthesis. Your tasks will include 
synthesis, optimization and standardization of SolinkT batches and development of various 
characterization and qualification techniques and procedures. 

Who are we looking for? 

You are a Chemist, Chemical Engineer or Materials Scientist and you hold the equivalent of 
a Master's degree or higher and have 2+ years of work experience in industry. Familiarity 
with process design and optimization and/or chemical synthesis as well as design of 
experiments and statistical data analysis will be a plus. 
You are a high-paced, independent, hands-on experimentalist who wants to spend 
significant time in the laboratory. You can take responsibility for development projects and 
you are a practical problem solver. 
You are excited about being part of a high energy start-up and are prepared to help out 
with tasks that lie outside of your usual responsibility area when needed. The day-to-day 
work is in Lund, Sweden, but the position could require some travel. 

Ink and Deposition 

The Ink and Deposition team develops methods and formulations leading to production and 
application of SolinkT, a solar panel additive containing gallium arsenide nanowires, which 
promises to increase the efficiency of solar modules up to 25 percent. 
By joining our team, you become part of one of the most exciting technology startups in 
Northern Europe. Sol Voltaics offers its employees an opportunity to be part of developing 
a completely new, high efficiency, nanowire-based photovoltaic material. We promote 
success and ambition, celebrate victories and believe in a work-life balance. Sol Voltaics 
also provides competitive pay and benefits. 

Interested? 

Send us your application (CV/resume and cover letter - make sure to tell us why you 
are the best fit for this job!) in an e-mail to miguel.salvador@arbetsformedlingen.se
with copy to eures-palmas.bellon@sepe.es. The reference number for this position is 
17-05-1

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…