Passa al contingut principal

Open PhD position SEAT/UPC in finite element modeling of material failure under impact

L'Adriana Clivillé m'envia aquesta oferta

We are looking for a PhD candidate to be recruited in an industrially oriented research program jointly offered by Universitat 
Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech and SEAT Technical 
Center.

The three-year PhD fellowship covers the full tuition, a monthly stipend, 
and health insurance. The Ph.D. student will be contracted by the
company Rücker-Lypsa in the name of SEAT.

High-performance materials used in current car designs can become 
more brittle, and present localized failure in crash tests. The project 
aims at modeling and better understanding these phenomena, thus 
enabling lighter and safer cars. The topic of research is in finite element 
modeling of material behavior under impact conditions, including crack 
propagation and failure at welds.

Applicants should hold a Master degree in Engineering, Mathematics, 
Physics or a related field. They will be evaluated on the basis of their 
academic record and credentials, previous experience in engineering 
applied research if any, English proficiency, and their previous exposure 
to any of the following topics:

  • applied mathematics and physics
  • modeling of mechanics of materials
  • finite element method

Applicants are expected to have strong programming and 
communication skills, must be creative and have critical thinking ability. 
Background in German is desirable.

Applications should be sent by e-mail - Ref. SEAT/UPC - to Irene Arias
(Irene.arias@upc.edu) and include a complete CV, with the names and 
contact information of up to three referees, a short statement of purpose 
(max one page), and a copy of the academic records (transcripts).

Applications received before 11 June 2013 will receive full 
consideration (early application is recommended).

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…