dissabte, 20 d’abril de 2013

III edició del Premi Projecte Fi de Carrera 2012 - 2013 de Fundación Universia y Fundación Vodafone España


Fundació Universia i la Fundació Vodafone Espanya presenten la III edició del Premi Projecte Fi de Carrera (PFC) 2012-2013, adreçada a tots els estudiants de les titulacions d'enginyeria que des de gener de 2012 a juny de 2013 hagin aprovat el seu Projecte Fi de Carrera (PFC) en qualsevol universitat espanyola.

Per poder sol · licitar el premi, cal que els projectes realitzats tracten sobre l'aplicació de les noves tecnologies per a l'obtenció de productes, dispositius o aplicacions informàtiques específicament destinades a afavorir l'accessibilitat i integració sociolaboral de les persones amb discapacitat.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de juny.