Passa al contingut principal

Oferta: Beca Ingeniero Junior – Product MKT + Proyectos CO2 (Carrier)

Misión Principal: Apoyo técnico y administrativo al Lider Nacional de Product Mkt y Proyectos CO2.

Tareas:

 • Confeccionar y calcular ofertas
 • Elaboración de proyectos y legalizaciones
 • Preparación de notas de prensa, fichas de obras significativas y otros contenidos de product marketing y comunicación
 • Gestión reclamaciones de calidad / garantías (introducción en el sistema Wewits, seguimiento incidencias, etc.)

 

Conocimientos / Profesión Requerida:

 • Cursando Ingeniería Técnica (esp. Electrónica)

Conocimientos / Requisitos Especiales Requeridos:

 • Imprescindible Inglés Medio-Alto (escrito y lectura)
 • Conocimientos Paquete Office (Excel, PowerPoint). Manejo nivel usuario y nociones programación Web
 • Se valorarán conocimientos de AUTOCAD (viewer)

Capacidades Requeridas:

 • Trabajo en Equipo
 • Iniciativa y Proactividad
 • Organizado

Perspectivas del Puesto:

 • Convenio de colaboración universidad-empresa.
 • Posibilidades de incorporación a la empresa.
 • Beca remunerada

Les persones interessades jan d’enviar el seu cv a Laura.Sala@carrier.utc.com

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Oferta pública 21/01/2020

1 plaça de Gerent / Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet - Gramepark, SA

1 plaça de Tècnic especialista en innovació agroalimentària / Generalitat de Catalunya - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

1 plaça de Bioinformàtic / Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)

Pla Serra Húnter per a la contractació de personal docent i investigador

Us informem que en data 23 de desembre de 2019 ha estat publicada al DOGC, la resolució núm. 2102/2019 de 16 de desembre, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter.

We inform you that Resolution 2102/2019, of 16 Desember 2019, which announces the selection processes for the hiring of teaching and research staff in the framework of the Serra Húnter Programme, was published in the Official Gazette of the Catalan Government on 23 of Desember.

Presentació de Sol·licituds fins el 7 de febrer de 2020

Més informació