Passa al contingut principal

STAFF DIRECCIÓN para VidaCaixa

Desarrollo Corporativo, Planificación Estratégica y RSC

LUGAR DE TRABAJO: Barcelona
 

DESCRIPCIÓN GENERAL:
 • Su misión principal será proporcionar apoyo a la Dirección General básicamente en el ámbito de Secretaría Técnica, Desarrollo Corporativo, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social Corporativa.

 • Dependencia: Jefe Departamento Desarrollo Corporativo

 • Jornada completa
 • PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PUESTO:

  · Secretaría Técnica:
  - Apoyo técnico a la Dirección General del Grupo
  - Elaboración de documentación y reporting para reuniones periódicas (consejos, comisiones, etc.)
  - Elaboración de información corporativa
  - Participación en proyectos como oficina técnica
  · Desarrollo Corporativo:
  - Análisis sectorial (nacional e internacional)
  - Análisis de la competencia y exploración de nuevas oportunidades de negocio
  - Participación en la realización de estudios
  - Análisis y propuestas de innovación
  · Planificación Estratégica:
  - Participación en la elaboración de planes estratégicos
  - Medición del cumplimiento de objetivos y reporting
  · Responsabilidad Social Corporativa:
  - Seguimiento y gestión de la Reputación Corporativa
  - Desarrollo de iniciativas y comunicación de acciones
   

  REQUISITOS DEL PUESTO:

  PERFIL ACTITUDINAL – COMPETENCIAS ASOCIADAS:

  • Capacidad de análisis, polivalencia y orientación a resultados
  • Iniciativa y aptitudes para el trabajo en equipo
  • Capacidad de relación y saber estar
  FORMACION Y CONOCIMIENTOS:
  Se requiere:
  · Ingeniería Industrial, especialidad en Organización
  · Inglés: Nivel Alto (Proficiency)
  Se valorará:
  · Formación adicional (ej. MBA)
  · Conocimientos y/o experiencia en el sector financiero y asegurador
   

  OTROS REQUISITOS:

  • Edad: 28-31 años.
  • Experiencia mínima en consultoría de negocio, departamento de Staff de Dirección o similar de 4 años.
   
  Les persones interessades han d’enviar el cv a juli.boned@upc.edu indicant la referència 100908

  Comentaris

  Entrades populars d'aquest blog

  11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

  Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

  Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

  Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

  Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
  Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
  Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
  Servei de Comunicació: Nombre…

  Oferta pública 24/01/2020

  1 plaça d'Expert en manufactura additiva / Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)

  1 plaça d'Assistent de recerca a l'Smart Nano-Bio-Devices Group / Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)

  1 plaça d'Investigador del projecte Avaluar les tecnologies IoT / Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  1 plaça d'Investigador d'Aqüicultura Digital Oberta (ADO) / Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

  Oferta pública 23/01/2020

  1 plaça d'Investigador de fusió o enginyer de recerca RIS3CAT (RRE23) / Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)

  1 plaça de Tècnic informàtic /  Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

  1 plaça d'Oficial de polítiques i projectes EU-LIFE / Centre de Regulació Genòmica (CRG)

  Borsa de treball de places de Secretari interventor / Ajuntament de Castelló de Farfanya